Detaljplan för Älvdalens centralort, Villavägen

Älvdalens kommun framtar en ny detaljplan för Villavägen med omnejd. Planområdet är beläget i den nordvästra delen av Älvdalens centralort och innefattar bland annat bostäder och nya gång- och cykelvägar.

Bild

Illustrationskarta över planområdet

Syftet med detaljplanen är att stryka det gamla vägreservatet och istället legalisera stora delar av den redan aktuella markanvändningen, detaljplanen utreder även möjliga gång- och cykelvägslösningar som ska sammankoppla målpunkter i tätorten.

Senast uppdaterad: 13 september 2023