Detaljplan för Foskrosliden

Älvdalens kommun framtar en ny detaljplan norr om Foskros. Planförslaget innefattar bland annat bostäder.

Detaljplanen är utställd på samråd mellan 2023-03-27 och 2023-05-08.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av 12 fritids- eller parhus i anslutning till befintlig bebyggelsestruktur i norra delen av Foskros by. Planen ersätter byggnadsplan 2039-P1978/8.

Under samrådstiden önskar Älvdalens kommun få in synpunkter och förslag från allmänheten.

Endast skriftliga synpunkter som inkommit under angiven period kan ligga till grund för rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Märk skrivelsen med
”Samrådsyttrande KS 2023/448” och skicka till adressen du hittar längre ner på sidan.

Senast uppdaterad: 27 mars 2023