Ändring av del av Kyrkbyn 16.1 m.fl. - Sporthallsvägen

Detaljplanen är utställd på samråd mellan 2024-02-26 och 2024-04-08.

Älvdalens kommun ändrar en detaljplan vid Sporthallsvägen för att möjliggöra större bostadsbebyggelse inom Älvdalens centralort.

Under samrådstiden önskar Älvdalens kommun få in synpunkter och förslag från allmänheten.

Endast skriftliga synpunkter som inkommit under angiven period kan ligga till grund för rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Märk skrivelsen med
”Samrådsyttrande Sporthallsvägen” och skicka till adressen du hittar längre ner på sidan.

Senast uppdaterad: 16 april 2024