Mellbystrand sommaren 2024

Här lämnar du dina önskemål för att hyra kolonin i Mellbystrand 2024. Sedan sker lottdragning. Du ska vara skriven i kommunen för att nyttja kolonin. Kostnaden är 30 000 kronor per vecka och du hyr lördag till lördag. Önskemål om vecka kan göras till och med 3 mars.

Som första alternativ vill jag önska: * (obligatorisk)
Som första alternativ vill jag önska:Som andra alternativ vill jag önska: * (obligatorisk)
Som andra alternativ vill jag önska:
Som tredje alternativ vill jag önska: * (obligatorisk)
Som tredje alternativ vill jag önska:

Verifiera din identitet * (obligatorisk)
Senast uppdaterad: 16 februari 2024