Badplatser

För dig som tycker om att bada i sjöar, tjärnar och älvar finns ett stort utbud av fina och roliga badplatser i hela kommunen, från norr till söder.

Barn som hoppar i badvatten från träbrygga en solig sommardag

Oftast är det ideella föreningar som sköter och underhåller badplatserna och inte kommunen. Fastighetsägare, markägare och verksamhetsutövare ser till att det finns god tillgång på livräddningsutrustning vid platser för vattenaktiviteter.

Var finns badplatserna?

De flesta badplatserna finns presenterade på Visit Dalarnas webbplats. Kartor till många av våra badplatser hittar du också via Havs- och vattenmyndighetens webbsida.

Vattenkvalitet på badvattnet

Ingen av badplatserna i vår kommun är tillräckligt stor för att det ska finnas krav på provtagning av badvattnet. Kommunen tar ändå vanligtvis badvattenprover vid några av friluftsbaden inför varje badsäsong. Senaste provtagning utförd av kommunen är under sommaren 2022. På Havs- och vattenmyndighetens webbsida redovisas vattenkvalitet, temperatur och annan information om din specifika badplats.

Badvett

För att känna frihet och trygghet vid badplatser är det viktigt att ha badvett.

 • Bada alltid tillsammans med någon.
 • Simma längs med stranden.
 • Hoppa eller dyk inte på okänt vatten.
 • Knuffa aldrig i eller håll fast någon i vattnet.
 • Simma inte under bryggor och hoppställningar.
 • Spring inte på bassängkant eller brygga - du kan halka.
 • Ropa bara på hjälp om du är i nöd.
 • Undvik uppblåsbara leksaker i öppet vatten.
 • Lek inte med livräddningsmateriel.
 • Ha alltid något mellan dig och den nödställde, "den förlängda armen".
 • Meddela alltid var någonstans ni ska bada och när ni tänker komma tillbaka.
 • Undvik solens starka strålar mitt på dagen.
Senast uppdaterad: 27 juni 2024