Arrangera sommarlovsaktiviteter

Vill er förening och/eller organisation arrangera sommarlovsaktiviteter för barn och unga mellan 6-15 år? Här kan ni anmäla era aktiviteter.

Glada barn och unga som har sommarlovsaktiviteter

Älvdalens kommun vill kunna erbjuda många olika aktiviteter för barn och unga i åldrarna 6–15 år. Till detta behöver vi er förenings eller er organisations hjälp. För att ni ska kunna ha aktiviteter som är gratis för barnen kan ni få viss ersättning från kommunen.

Anmäl sommarlovsaktiviteter

Vi sammanställer alla aktiviteter tillsammans med er förenings namn i ett sommarlovsprogram. Programmet lägger vi sedan ut på

  • alla våra skolor
  • kommunens webbsida
  • sociala medier
  • anslagstavlor

Regler för anmälan och redovisning

Anmälan

  • Ni som anmäler aktiviteter behöver vara en förening eller en organisation.
  • Aktiviteterna ska var för barn och unga i åldrarna 6–15 år.
  • Anmälan ska ha kommit in till kommunen senast 7 maj 2023

Redovisning

  • Aktiviteterna redovisas efter det att aktiviteterna har genomförts men senast 30 september 2023.
  • Ni ska redovisa antal pojkar, flickor eller annan könstillhörighet i åldersgruppen 6–15 år som deltagit i aktiviteterna.

Syfte och målsättning

Älvdalen kommuns målsättning är att kunna erbjuda aktiviteter inom många olika intresseområden. Det ska finnas aktiviteter som kan nå och tilltala så många som möjligt.

Senast uppdaterad: 24 april 2023