Häckar och buskage

Fri sikt i gatukorsningar är viktigt för att trafikanter skall hinna upptäcka varandra och undvika olyckor. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms av grönska. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.

Här hittar du information om hur du ska hålla efter dina buskar och häckar för att skapa en trafiksäker miljö.

Dina växter vid utfarten får inte vara högre än cirka 80 centimeter från gatan inom en sikttriangel på 2,5 meter. Det innebär att sikten ska vara fri minst 2,5 meter in mot din tomt samt 2,5 meter längs med gatan eller gångbanan, räknat från din utfart.

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata får dina växter inte vara högre än cirka 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst tio meter åt vardera hållet, räknat från hörnet.

Häckar och buskar bör växa inom ditt eget tomtområde. Om du har buskar och träd som sträcker sig ut över gatan eller över gång- och cykelbana bör du se till så att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjd som krävs

  • Över gångbana: Minst 2,5 meter
  • Över cykelväg: Minst 3,2 meter
  • Över körbana: Minst 4,6 meter

För att behålla en god sikt är det viktigt att du redan när du planterar tänker dig hur träden och buskarna kommer att växa och utvecklas, så att du placerar dem tillräckligt långt från vägen.

Växterna breder ut sig olika mycket beroende på art, klimatzon, jordens kvalitet och hur växterna sköts. På plantskolor och handelsträdgårdar finns det kunskap om växter, och där kan du få tips om arter som passar just ditt läge.

Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns. Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 centimeter innanför tomtgräns.

Lämpliga häckväxter

  • Friväxande låg häck: Liten svart aronia, björkspirea, hybridspirea, mahonia, ölandstok.
  • Klippt häck: Avenbok, bok, hagtorn, häckkaragan, idegran, liguster, måbär, naverlönn, oxbär, spirea, syren.

”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer."

Senast uppdaterad: 28 december 2023