Gator

Vem som sköter om och underhåller de vägar och gator som finns inom kommunen beror på vem som är väghållare.

Karta med väghållare

För att ta reda på vem som är väghållare på en väg kan du titta i Trafikverkets nationella vägdatabas, NVDB. Där kan du se Sveriges vägar på karta och välja att du vill se väghållare i kartan. Du hittar NVDB på webb via Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats.

Kommunala vägar

Underhållning av kommunens vägar sköts av den entreprenör som kommunen upphandlat. Har du frågor eller synpunkter kring kommunens vägar, skötsel eller underhåll kan du ringa till kommunens kontaktcenter 0251-313 00.

Riks- och länsvägar

Riksväg 70 går genom hela kommunen och passerar centralorten Älvdalen och de två större orterna Särna och Idre. Riksvägen tillhör Trafikverket och underhållet sköts av upphandlad entreprenör. Trafikverket ansvarar även för de länsvägar som finns inom kommunen. Vill du veta mer om Trafikverkets vinterväghållning, entreprenörer, vägsalt eller när plogbilen kommer kan du läsa mer på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats.

Vid akuta fel, störningar eller trafikinformation gällande riks- eller länsvägar ring Trafikverket 0771-921 921 (dygnet runt)

Byvägar

De flesta byvägar inom kommunen sköts och underhålls av Älvdalens Besparingsskog eller Särna-Idre Besparingsskog. Har du frågor eller funderingar kring snöskottning och sandning av besparingsskogens vägar kan du läsa mer på Älvdalens Besparingsskogs webbplatslänk till annan webbplats och på Särna-Idre Besparingsskogs webbplatslänk till annan webbplats.

Vid akuta fel eller störningar på besparingsskogens vägar, ring

Vid vissa byvägar är det istället en lokal vägförening eller samfällighet som är väghållare.

Senast uppdaterad: 22 mars 2019