Information om coronaviruset
Läget är allvarligt! Ta ditt personliga ansvar och skydda dig själv och andra från covid-19. Här finns kommunens samlade information.

Gator

Här hittar du information om gator och vägar inom Älvdalens kommun. I många fall ansvarar kommunen för belysning, framkomlighet och adressättning, men ibland kan ansvaret ligga hos Trafikverket eller andra aktörer.