Information om coronaviruset
Följ de nya skärpta råden för att stoppa spridningen av covid-19! Här finns kommunens samlade information.

Gator

Här hittar du information om gator och vägar inom Älvdalens kommun. I många fall ansvarar kommunen för belysning, framkomlighet och adressättning, men ibland kan ansvaret ligga hos Trafikverket eller andra aktörer.