Patientförsäkring

Om du som patient drabbas av en skada i samband med vår kommunala hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning via patientförsäkringen.

Läkare fyller i protokoll

Älvdalens kommun har tecknat en kollektiv patientförsäkring hos Kommunassurans Syd Försäkrings AB.

Patientskada

Patientförsäkringen gäller vid patientskador. En patientskada är en kroppslig eller psykisk skada som uppstått vid undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd. Du kan läsa mer om Patientskador på Kommunassurans Syds webbplats Länk till annan webbplats..

Skadeanmälan

Du som har drabbats av en patientskada hos Älvdalens kommun har möjlighet att vända dig direkt vårt försäkringsbolag Kommunassurans Syd med en skadeanmälan.

Anmäl patientskada till Kommunassurans Syd Länk till annan webbplats.

Du kan också be kommunen att hjälpa dig anmäla skadan.

Skicka din ifyllda blankett för anmälan av patientskada till

Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Göran Olsgatan 1
211 22 Malmö

Har du frågor?

Om du har frågor kontakta Kommunassurans Syd på telefon 040-611 22 00 eller via e-post skador@ksfab.se.

Senast uppdaterad: 12 maj 2022