Tolk

Om du inte kan prata svenska språket eller har behov av teckenspråks/dövblindtolk eller vuxendövtolk har du rätt till tolk i din kontakt med alla myndigheter. En tolk är alltid opartisk och får inte själv lägga till eller utelämna något i samtalet.

Du har rätt till tolk om du ska besöka en handläggare i kommunen och talar ett annat språk än svenska eller har en funktionsvariation som kräver tolk. Det är viktigt för oss att du får rätt information från våra handläggare och att du kan göra dig förstådd.

Du som ska besöka en handläggare hos oss och talar ett annat språk än svenska har rätt till tolk. Det är viktigt för oss att du får rätt information från våra handläggare och att du kan göra dig förstådd på ditt eget språk.

Kontakta vårt Kontaktcenter så ser vi till att du får kontakt med rätt person vid behov av tolk.

Du som ska besöka en handläggare i vår kommun och har behov av teckenspråks-/dövblindtolk eller vuxendövtolk kontaktar vårt Kontaktcenter så ser vi till att du får kontakt med rätt person för bokning av denne.

Tolken har alltid tystnadsplikt och lyder under samma tystnadsplikt som de myndighetspersoner som de ska tolka för. Om det föreligger risk för jäv så måste tolken tacka nej till uppdraget.

Senast uppdaterad: 9 juni 2023