Information om coronaviruset
Smittspridningen i Dalarna är fortfarande mycket hög. Många blir svårt sjuka. Följ rekommendationerna för att skydda dig själv och andra.

Nyanlända med uppehållstillstånd

När du har beviljats uppehållstillstånd av Migrationsverket anvisas du till en kommun. Här kan du läsa mer om kommunens ansvar och hur vi arbetar med olika projekt och aktiviteter för att vägleda dig in i samhället.