Nyanlända med uppehållstillstånd

När du har beviljats uppehållstillstånd av Migrationsverket anvisas du till en kommun. Här kan du läsa mer om kommunens ansvar och hur vi arbetar med olika projekt och aktiviteter för att vägleda dig in i samhället.