Bostad

Under de första två åren som nyanländ ansvarar kommunen för att ordna bostad till dig som är nyanländ med uppehållstillstånd.

Om du fått en anvisning av Migrationsverket till Älvdalens kommun är vi ansvariga för att se till att du har en bostad.

Du som är nyanländ och själv väljer att flytta till Älvdalens kommun får ordna med egen bostad.

Senast uppdaterad: 30 november 2021