Demens

För dig med demenssjukdom finns dagverksamhet där du kan delta i aktiviteter och få gemenskap i mindre grupper. Du kan ansöka om dagverksamhet hos våra biståndshandläggare.

I Älvdalens kommun finns dagverksamhet för dig med demens eller demensliknande sjukdom och som bor kvar hemma. Verksamheten jobbar utifrån individuella behov och önskemål. Dagarna planeras utifrån varje individs genomförandeplan.

För att vistas på kommunens dagverksamhet krävs ett biståndsbeslut. Du ansöker hos Norra Dalarnas Myndighetsservice.

Ansök om dagverksamhet Länk till annan webbplats.

Demensboende

Demensboende är ett särskilt boende för dig med demens eller demensliknande sjukdom och som inte längre kan bo kvar hemma. Mer information om kommunens demensboende hittar du på demensboende

Ansök om särskilt boende Länk till annan webbplats.

  1. En handläggare kommer kontakta dig och/eller din företrädare för att påbörja en utredning om ditt behov av hjälp och stöd.
  2. Handläggaren gör en utredning om vilket behov du har. Ibland behöver handläggaren information från andra än dig, till exempel sjukvård eller anhöriga. Vi behöver ditt samtycke för att få hämta denna information.
  3. Handläggaren gör en bedömning av dina behov och din rätt till hjälp. Det är ditt individuella behov tillsammans med socialtjänstlagen (SoL) och kommunens riktlinjer som ligger till grund för beslutet. Utgångspunkten i socialtjänstlagen är att om man kan klara något själv så ska man göra det själv. Lagen slår också fast att hjälpen från kommunen ska tillförsäkra den hjälpbehövande en skälig levnadsnivå.
  4. Du får ett skriftligt beslut på din ansökan. Din ansökan kan antingen beviljas eller avslås.
  • Om din ansökan avslås har du rätt att överklaga beslutet. Du kan få hjälp att överklaga av handläggaren som fattat beslutet.
  • Om din ansökan beviljas verkställs beslutet och det stöd du är beviljad påbörjas.

Anmäl oro för en person som misstänks fara illa

Misstänker du att en person far illa? Du behöver inte veta säkert om något är fel. Det räcker att du känner en oro för att göra en anmälan. Det är sedan Norra Dalarnas myndighetsservice som utreder och erbjuder personen stöd eller hjälp.

Anmäl oro Länk till annan webbplats.

För dig som är anhörig

Senast uppdaterad: 21 oktober 2022