Information om coronaviruset
Våra gemensamma ansträngningar gör skillnad men läget är fortfarande allvarligt. Det är viktigt att fortsätt att följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Äldre

Vi erbjuder både stöd och hjälp för att du ska klara din vardag och sociala aktiviteter för dig som är äldre.