Tobak, tobaksfria nikotinprodukter och e‑cigaretter

För att få sälja tobaksvaror behöver du söka tillstånd från kommunen. Ska du sälja e‑cigaretter (elektroniska cigaretter), påfyllningsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter behöver du först göra göra en anmälan.

Skylt om 18årsgräns för köp av tobak.

Foto: Mostphotos

Tobak

Om du planerar att sälja tobaksvaror måste du först söka tillstånd från kommunen. Du behöver ha ett tillstånd oavsett om det handlar om tillfällig eller permanent försäljning. Tobaksvaror får inte säljas till personer under 18 år.

Ansök om tillstånd för försäljning av tobaksvaror , 396.3 kB.

Tillsammans med din ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror ska du skicka in

 • egenkontrollprogram
 • dokument om ägarförhållanden (aktiebolag, handelsbolagsavtal)
 • registreringsbevis från Bolagsverket
 • registerutdrag från Skatteverket (blankett SKV 4621)
 • årsredovisning (eventuellt behövs en finansieringsplan)
 • hyreskontrakt för lokalen.

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning, mall , 1.5 MB.

Vid behov kan kommunen begära in en finansieringsplan i samband med handläggningen av din ansökan om tobakstillstånd.

Finansieringsplan, mall , 219.2 kB.

Innan du gör större ändringar som påverkar din försäljning av tobaksvaror ska du anmäla det till kommunen. Du ska också lämna in en anmälan om din försäljning av tobaksvaror kommer att upphöra.

Anmälan om ändring, tobaksförsäljning (detaljhandel) , 235.7 kB.Anmälan om upphörande, tobaksförsäljning (detaljhandel) , 205.8 kB.

Du som söker tillstånd för försäljning av tobak ska betala en avgift till kommunen för handläggningen. Avgiften betalar du innan handläggningen börjar och du betalar den oavsett om du får tillståndet eller inte. Du som beviljas ett tillstånd behöver även betala en tillsynsavgift.

Läs om kostnader för försäljning och tillsyn på sidan Avgifter vid försäljning av tobak, e-cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter och receptfria läkemedel.

Kommunen utför tillsyn hos verksamheter som säljer tobaksvaror. Förutom åldersgräns finns det andra krav i samband med försäljning av tobaksvaror, som utformning av tobaksförpackningarna, märkning och skyltning som kommunen kontrollerar vid tillsynsbesöken.

Du kan läsa om regler och krav vid Försäljning av tobaksvaror till konsumenter Länk till annan webbplats. på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Du som säljer tobaksvaror behöver ha en egenkontroll för din försäljning. Att ha en egenkontroll innebär att du planerar, genomför, följer upp och förbättrar din verksamhet. I egenkontrollen ska du bland annat skriva ner hur du och din personal kommer att arbeta för att ingen under 18 år ska kunna köpa tobaksvaror i din verksamhet. 

Egenkontrollen blir en trygghet både för dig som ansvarig och dina anställda. Egenkontrollprogrammet är också ett viktigt underlag när kommunen genomför tillsyn i din verksamhet. 

Egenkontrollen ska du lämna in till kommunen i tillsammans med din anmälan.

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning, mall , 1.5 MB.

För mer information om egenkontroll kan du läsa Vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare Länk till annan webbplats. på Folkhälsomyndighetens webbplats.

En tobaksvara innehåller tobak till någon del och är avsedd att rökas, snusas, sugas på eller tuggas. Exempel på tobaksvaror är cigaretter, cigarrer, snus, pip- och rulltobak, råtobak och tobak till vattenpipa.

Läs mer om Tobak Länk till annan webbplats. på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Tobaksfria nikotinprodukter

Lagen om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter är reglerad i fråga om åldersgräns, krav på egenkontroll och tillsyn.

För att få sälja tobaksfria nikotinprodukter måste du anmäla din verksamhet till kommunen innan du börjar sälja produkterna.

 • försäljningen ska först anmälas till kommunen eller Folkhälsomyndigheten innan du börjar
 • åldersgränsen för att få köpa produkterna är 18 år
 • förpackningarna ska ha innehållsdeklaration och upplysa om nikotinets skadeverkningar för att få säljas
 • kommunen, Polismyndigheten och Folkhälsomyndigheten får utföra tillsyn
 • kommunen får göra kontrollköp.

Läs mer om Tobaksfria nikotinprodukter på Folkhälsomyndighetens webbplats (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Du som anmäler din försäljning av tobaksfria nikotinprodukter ska betala en avgift till kommunen för handläggningen. Du behöver även betala årlig en tillsynsavgift.

Läs om kostnader för försäljning och tillsyn på sidan Avgifter vid försäljning av tobak, e-cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter och receptfria läkemedel.

Kommunen utför tillsyn hos verksamheter som säljer tobaksfria nikotinprodukter. Förutom åldersgräns finns det andra krav i samband med försäljning av nikotinfria tobaksvaror, som 

 • utformning av tobaksförpackningarna,
 • märkning och 
 • skyltning

som kommunen kontrollerar vid tillsynsbesöken.

E-cigaretter

Du som planerar att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska anmäla försäljningen till kommunen innan du får börja.

Anmäl försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare , 605.1 kB.

Du som anmäler försäljning av e-cigaretter ska betala en avgift till kommunen för handläggningen. Du behöver också betala en årlig avgift till kommunen för tillsyn.

Läs om kostnader för försäljning och tillsyn på sidan Avgifter vid försäljning av tobak, e-cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter och receptfria läkemedel.

Kommunen utför tillsyn hos verksamheter som säljer e-cigaretter. Förutom åldersgräns finns det andra krav i samband med försäljning av e-cigaretter som krav på innehåll och utformning, innehållsdeklaration och hälsovarning.

Du kan läsa mer om regler och krav på sidan Frågor och svar om e-cigaretter och påfyllningsbehållare Länk till annan webbplats. på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Du som säljer e-cigaretter behöver ha en så kallad egenkontroll för din försäljning. Att ha en egenkontroll innebär att du planerar, genomför, följer upp och förbättrar din verksamhet. I egenkontrollen ska du bland annat skriva ner hur du och din personal kommer att arbeta för att ingen under 18 år ska kunna köpa e-cigaretter i din verksamhet. 

Du kan läsa mer egenkontroll i Vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare Länk till annan webbplats. på Folkhälsomyndighetens webbplats.

En e-cigarett, det vill säga en elektronisk cigarett, är en produkt som används för att få i sig nikotinånga via ett munstycke. Vanligtvis består den av en metallhylsa med en kammare som kan laddas med en vätska eller en ampull med smakämnen. Du kan läsa mer om dessa produkter och regler hos Folkhälsomyndighetens webbsida. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 29 november 2023