Tobak, tobaksfria nikotinprodukter och e‑cigaretter

För att få sälja tobaksvaror krävs tillstånd från kommunen. Försäljning av e‑cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter ska anmälas till kommunen innan försäljningen får börja.

Skylt om 18årsgräns för köp av tobak

Foto: Mostphotos

Tobak

Om du planerar att sälja tobaksvaror måste du först söka tillstånd från kommunen. Du behöver ha ett tillstånd oavsett om det handlar om tillfällig eller permanent försäljning. Tobaksvaror får inte säljas till personer under 18 år.

Ansök om tillstånd för försäljning av tobaksvaror , 396.3 kB.

Tillsammans med din ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror ska du skicka in

 • egenkontrollprogram
 • dokument om ägarförhållanden (aktiebolag, handelsbolagsavtal)
 • registreringsbevis från Bolagsverket
 • registerutdrag från Skatteverket (blankett SKV 4621)
 • årsredovisning (eventuellt behövs en finansieringsplan)
 • hyreskontrakt för lokalen.

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning, mall , 1.5 MB.

Vid behov kan kommunen begära in en finansieringsplan i samband med handläggningen av din ansökan om tobakstillstånd.

Finansieringsplan, mall , 219.2 kB.

Innan du gör större ändringar som påverkar din försäljning av tobaksvaror ska du anmäla det till kommunen. Du ska också lämna in en anmälan om din försäljning av tobaksvaror kommer att upphöra.

Anmälan om ändring, tobaksförsäljning (detaljhandel) , 235.7 kB.Anmälan om upphörande, tobaksförsäljning (detaljhandel) , 205.8 kB.

Du som söker tillstånd för försäljning av tobak ska betala en avgift till kommunen för handläggningen. Avgiften betalar du innan handläggningen börjar och du betalar den oavsett om du får tillståndet eller inte. Du som beviljas ett tillstånd behöver även betala en tillsynsavgift.

Läs om kostnader för serveringstillstånd och tillsyn på sidan  Avgifter vid försäljning av tobak och e-cigaretter.

Kommunen utför tillsyn hos verksamheter som säljer tobaksvaror. Förutom åldersgräns finns det andra krav i samband med försäljning av tobaksvaror, som utformning av tobaksförpackningarna, märkning och skyltning som kommunen kontrollerar vid tillsynsbesöken.

Du kan läsa om regler och krav vid Försäljning av tobaksvaror till konsumenter Länk till annan webbplats. på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Du som säljer tobaksvaror behöver ha en egenkontroll för din försäljning. Att ha en egenkontroll innebär att du planerar, genomför, följer upp och förbättrar din verksamhet. I egenkontrollen ska du bland annat skriva ner hur du och din personal kommer att arbeta för att ingen under 18 år ska kunna köpa tobaksvaror i din verksamhet. 

Egenkontrollen blir en trygghet både för dig som ansvarig och dina anställda. Egenkontrollprogrammet är också ett viktigt underlag när kommunen genomför tillsyn i din verksamhet. 

Egenkontrollen ska du lämna in till kommunen i tillsammans med din anmälan.

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning, mall , 1.5 MB.

För mer information om egenkontroll kan du läsa Vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare Länk till annan webbplats. på Folkhälsomyndighetens webbplats.

En tobaksvara innehåller tobak till någon del och är avsedd att rökas, snusas, sugas på eller tuggas. Exempel på tobaksvaror är cigaretter, cigarrer, snus, pip- och rulltobak, råtobak och tobak till vattenpipa.

Läs mer om Tobak Länk till annan webbplats. på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Tobaksfria nikotinprodukter

Från den 1 augusti 2022 gäller nya regler för dig som vill sälja tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter. Den nya lagen innebär att försäljningen av tobaksfria nikotinprodukter blir reglerad liksom försäljning av e-cigaretter, tobak och liknande produkter i fråga om åldersgräns, krav på egenkontroll och tillsyn.

För att få sälja tobaksfria nikotinprodukter måste du anmäla din verksamhet till kommunen innan den 1 augusti.

 • försäljningen ska först anmälas till kommunen eller Folkhälsomyndigheten innan du börjar
 • åldersgränsen för att få köpa produkterna är 18 år
 • tobaksfria nikotinprodukter som säljs innan 1 januari 2023 omfattas av övergångsbestämmelser för märkning (nya bestämmelser om märkning träder i kraft den 1 januari 2023)
 • kommunen, Polismyndigheten och Folkhälsomyndigheten får utföra tillsyn
 • kommunen får göra kontrollköp.

E-cigaretter

Du som planerar att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska anmäla försäljningen till kommunen innan du får börja.

Anmäl försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare , 605.1 kB.

Du som anmäler försäljning av e-cigaretter ska betala en avgift till kommunen för handläggningen. Du behöver också betala en årlig avgift till kommunen för tillsyn.

Läs om kostnader för tobak och e-cigaretter på sidan  Avgifter vid försäljning av tobak och e-cigaretter.

Kommunen utför tillsyn hos verksamheter som säljer e-cigaretter. Förutom åldersgräns finns det andra krav i samband med försäljning av e-cigaretter som krav på innehåll och utformning, innehållsdeklaration och hälsovarning.

Du kan läsa mer om regler och krav på sidan Frågor och svar om e-cigaretter och påfyllningsbehållare Länk till annan webbplats. på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Du som säljer e-cigaretter behöver ha en så kallad egenkontroll för din försäljning. Att ha en egenkontroll innebär att du planerar, genomför, följer upp och förbättrar din verksamhet. I egenkontrollen ska du bland annat skriva ner hur du och din personal kommer att arbeta för att ingen under 18 år ska kunna köpa e-cigaretter i din verksamhet. 

Du kan läsa mer egenkontroll i Vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare Länk till annan webbplats. på Folkhälsomyndighetens webbplats.

En e-cigarett, det vill säga en elektronisk cigarett, är en produkt som används för att få i sig nikotinånga via ett munstycke.

Vill du veta mer kan du läsa Frågor och svar om e-cigaretter och påfyllnadsbehållare Länk till annan webbplats. på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Senast uppdaterad: 19 juli 2022