Avgifter vid försäljning av tobak, e-cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter och receptfria läkemedel

Du som ansöker om tillstånd för försäljning av tobak betalar en avgift för handläggningen. Du som säljer tobak, e-cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter och receptfria läkemedel ska också betala en årlig avgift för den tillsyn som kommunen genomför på din verksamhet.

Avgifterna gäller för år 2022.

Tobak

Ansökan om

 • nytt stadigvarande detaljhandelstillstånd för tobak, 8 000 kronor
 • tillfälligt försäljningstillstånd för tobak, 6 000 kronor.

Anmälan om

 • ändringar inom bolag, 8 000 kronor
 • förändringar inom en styrelse, 6 000 kronor
 • övriga ändringar i försäljningstillståndet, 4 000 kronor.

Tillsynsavgifter vid

 • försäljning av tobak, 6 000 kronor per år

Folköl, e-cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter och receptfria läkemedel

Anmälan om försäljning av folköl, e-cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter och receptfria läkemedel kostar inget. Däremot behöver du som säljer dessa produkter betala en årlig tillsynsavgift.

Tillsynsavgift

Du som anmält försäljning av en av följande produkter

 • folköl
 • e-cigaretter
 • tobaksfria nikotinprodukter
 • receptfria läkemedel

betalar en årligt tillsynsavgift på 1 800 kronor.

Säljer du fler produkter betalar du 500 kronor per tillkommande produkt i tillsynsavgift:

 • En anmäld produkt, 1 800 kronor per år.
 • Två anmälda produkter, 1 800 kronor + 500 kronor, totalt 2300 kronor per år.
 • Tre anmälda produkter, 1 800 kronor + 1 000 kronor, totalt 2 800 kronor per år.
 • Fyra anmälda produkter, 1 800 kronor + 1 500 kronor, totalt 3 300 kronor per år.

Senast uppdaterad: 16 november 2022