Receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel får säljas på andra ställen än öppenvårdsapotek under förutsättning att handeln är anmäld till Läkemedelsverket. Kommunen utför kontroller av butikernas försäljning av receptfria läkemedel.

Du som vill sälja receptfria läkemedel i din butik måste anmäla försäljning till Läkemedelsverket innan du får börja.

Anmäl försäljning av receptfria läkemedel, på Läkemedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Om du vill upphöra med din försäljning av receptfria läkemedel ska du avanmäla försäljningen till Läkemedelsverket.

Avanmälan försäljning av receptfria läkemedel, på Läkemedelverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Det är kostnadsfritt att anmäla försäljningen av receptfria läkemedel.

Läs om kostnader för försäljning och tillsyn på sidan Avgifter vid försäljning av tobak, e-cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter och receptfria läkemedel.

Du som säljer receptfria läkemedel ska känna till vilka regler som gäller för handeln. I ditt egenkontrollprogram visar vilka rutiner du har för att . Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen.

Läs mer om Att sälja receptfria läkemedel | på Läkemedelsverkets webbplats (lakemedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 7 november 2022