Majbrasor och eldning av trädgårdsavfall

Publicerad: 16 april 2024 Uppdaterad: 3 maj 2024

Du får fortfarande elda trädgårdsavfall på din egen tomt inom Älvdalens kommun. Vill du dra ihop ris från flera fastigheter och elda som en majbrasa? Då behöver du söka dispens hos kommunen.

Människor som tittar på majbrasa eller valborgsmässoeld en mörk kväll.

Ja, inom Älvdalens kommun får du elda trädgårdsavfall på din egen tomt utan att det behövs någon särskild dispens från kommunen. I våra nuvarande avfallsföreskrifter står det att kompostering eller eldning av trädgårdsavfall på den egna fastigheten är tillåten i hela kommunen, under förutsättning att det kan ske

  • utan olägenhet för omgivningen
  • att det inte finns andra restriktioner kring eldning på din fastighet
  • att det inte råder eldningsförbud.

I första hand bör du dock kompostera ditt trädgårdsavfall eller lämna det på någon av våra återvinningscenteraler (ÅVC:er) istället för att elda upp det.

Öppettider återvinningscentraler - Nodava Länk till annan webbplats.

Att tänka på vid eldning utomhus

Du som eldar har alltid ansvaret för att elden inte sprids okontrollerat. Är du minsta tveksam ska du avstå från att elda! När du eldar utomhus är det viktigt att du

  • tar hänsyn till rådande väderförhållanden
  • alltid har släckutrustning tillgänglig
  • placerar elden på ett strategiskt lämpligt ställe
  • inte eldar trädgårdsavfall som löv eller liknande som riskerar att flyga iväg
  • inte lämnar elden utan tillsyn
  • aldrig eldar ensam
  • inte eldar när det blivit mörkt

Meddela brandkåren

Behöver du elda efter mörkrets inbrott ska du meddela brandkåren i förväg. Läs om Eldning utomhus och eldningsförbud på Brandkåren Norra Dalarnas (wbrand) webbplats Länk till annan webbplats..

Trädgårdsavfall är ett bioavfall som framförallt består av växtdelar, gräsklipp, löv, fallfrukter och liknande som kommer från skötsel av trädgården. Även stubbar och vedliknande avfall i form av ris, grenar, nedröjda buskar och fjolårsgräs på marken räknas som trädgårdsavfall.

Ved är inte avfall och omfattas därför inte av de här bestämmelserna.

Majbrasa

Du som planerar att ordna en majbrasa med trädgårdsavfall från flera fastigheter behöver söka dispens hos kommunen. Din dispensansökan behöver komma in till oss senast den 26 april för att hanteras innan valborgsmässofton den 30 april.

Ansökan om dispens för majbrasa kostar 1 093 kronor (år 2024).

Ansök om dispens för majbrasa

Nya regler i avfallslagstiftningen innebär att det inom Älvdalens kommun är förbjudet att elda trädgårdsavfall på en annan fastighet än där avfallet har uppkommit. Däremot är det tillåtet att elda en majbrasa om du har fått dispens från kommunen.

Anordnar du ett valborgsfirande för allmänheten på en offentlig plats kan du behöva tillstånd från Polisen. Läs om Anordna arrangemang - sök tillstånd på Polisens webbplats Länk till annan webbplats..

Nya regler från 1 januari 2024

Sedan 1 januari 2024 gäller nya bestämmelser i avfallslagstiftningen. Syftet med de nya bestämmelserna är att bioavfall, som trädgårds- och parkavfall, i första hand ska materialåtervinnas och inte förbrännas. Därför har det införts restriktioner när det gäller eldning av trädgårdsavfall.

Naturvårdsverket tolkar de nya bestämmelserna som att det råder ett generellt förbud att elda trädgårdsavfall. Naturvårdsverket bedömer dock att kommuner i sina avfallsföreskrifter kan tillåta eldning av trädgårds- eller parkavfall under vissa förutsättningar.

Frågor och svar om bioavfall (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 3 maj 2024