Elavbrott

Ett omfattande elavbrott kan ge stora negativa konsekvenser för samhället. Vi lever i ett sårbart samhälle där vi behöver el till väldigt mycket. Omfattande elavbrott förekommer sällan, men mindre avbrott inträffar då och då.

Det svenska elsystemet är driftsäkert, men ändå sårbart för

 • olyckor
 • sabotage
 • tekniska fel
 • extremt väder.

Det kan handla om till exempel

 • översvämningar
 • skogsbränder
 • it-attacker
 • terrorangrepp
 • militära konflikter.

När ett strömavbrott inträffar är det viktigt att vara väl förberedd för att klara sig utan el. Efter bara en kort tid utan el kan vardagen bli besvärlig. Några saker som händer när elen försvinner är att

 • det kommer inget vatten i kranen eller toaletten
 • värmen försvinner
 • det blir svårt att laga och förvara mat
 • mat och andra varor kan ta slut i affärerna
 • det går inte att tanka
 • betalkort och bankomater fungerar inte
 • mobilnät och internet fungerar inte
 • kollektivtrafik och andra transporter står stilla
 • det blir svårt att få tag i läkemedel och medicinsk utrustning.

Du som privatperson har ett ansvar att klara dig själv. Därför är det viktigt att du är väl förberedd för att kunna klara dig med värme, vatten, mat och kommunikation.

Läs med om hur du kan förbereda din krisberedskap.

Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som bor, jobbar eller turistar i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver vid ett elavbrott. Kommunens resurser går i första hand till de samhällsviktiga verksamheterna. Det kan handla om reservkraft och vatten för äldreomsorg och förskola. Om elavbrottet orsakar avbrott i dricksvattenförsörjningen kan kommunen erbjuda vatten via tappställen.

Läs mer om kommunens krisberedskap.

Senast uppdaterad: 8 april 2022