Hur kan du som ung påverka din kommun

Ungas åsikter och idéer är en resurs som är viktig att ta vara på. Älvdalens kommun jobbar aktivt för att stärka ungas möjligheter att påverka och vara delaktiga i det som händer i kommunen.

LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är en enkätundersökning. LUPP finns på fem språk: svenska, engelska, arabiska, dari och somaliska. Enkäten finns för tre olika åldersgrupper: 13-16 år, 16-19 år och 19-25 år och tar upp frågor kring:

  • fritid
  • skola
  • politik
  • inflytande
  • trygghet
  • hälsa
  • arbete
  • framtid.

LUPP-undersökningen görs för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut i Älvdalen, Dalarna och Sverige. Resultaten kan användas som

  • underlag när politiker tar beslut som rör unga
  • ett verktyg när kommunen planerar och följer upp sina verksamheter.

LUPP genomfördes senast under hösten 2021 och alla kommuner i Dalarna deltog. Här kan du se en film om ungdomsenkäten LUPP.

Senast uppdaterad: 13 oktober 2022