Anpassad grundskola

Anpassad grundskola kan vara ett alternativ för barn som av olika skäl inte bedöms kunna nå grundskolans kunskapsmål. Det kan exempelvis bero på att barnet har en intellektuell funktionsnedsättning eller har fått en stor och bestående funktionsvariation på grund av en hjärnskada.

Barn med färgglada fingrar i grundsärskolan

Den anpassade grundskolan har en utbildning som tar hänsyn till varje elevs förutsättningar. Så långt det är möjligt motsvarar utbildningen den som ges i grundskolan. Precis som grundskolan har den anpassade grundskolan nio årskurser.

Senast uppdaterad: 25 augusti 2023