Frågor och svar från informationsmöte

Publicerad: 9 februari 2024

Under arbetet med att bereda ärendet har man haft ett informationsmöte tillsammans med vårdnadshavare, Barn- och utbildningsutskottets ordförande, rektor och enhetschef för förskolan samt förskolepedagogerna. Här presenteras frågorna som kom upp under mötet och svar på dem.

Fråga: Är att flytta barn verkligen att utgå från barnens bästa?
Svar: När förändringar ska genomföras som rör barn beaktas alltid barnens bästa. Ibland påverkar beslut individer olika, men utifrån föreslagna anpassningar, kommer vi sträva mot att övergången till den nya förskolan blir utifrån varje barns bästa. Ofta är också barnen de som kan ha lättats för förändringar, om förutsättningarna är rätt och övergången blir bra. Inom förskolan har man lång erfarenhet kring att skola in nya barn i verksamheten och det är något våra förskollärare och barnskötare är experter på.

Fråga: Handlar det om ekonomi?
Svar: Nej, beslutet grundas i det låga barnantalet i kommunen. Samtidigt finns det ekonomiska faktorer som spelar in. Kommunen har ett ansvar för skattebetalarnas pengar och att skapa så god samhällsservice som möjligt för dessa. Det betyder att vi har en skyldighet att vara rädda om vår ekonomi. I det ansvaret ingår också att ständigt optimera verksamheten. Vi kan därför inte ha förskolor som står halvtomma under en längre period.

Fråga: Har det funnits andra alternativ?
Svar: Ja, det har funnits andra alternativ, men förslaget som anges är det som i slutändan varit det mest rimliga utifrån flera aspekter.

Kommentar: Det blir nog bra, jag har själv gått på Höghols förskola som liten.
Svar: Höghols förskola är en fantastisk, stabil och välfungerande förskola med otroligt kompetenta pedagoger.

Fråga: Kan alla pedagoger flytta med?
Svar: Utgångspunkten är att pedagoger ska ha möjlighet att kunna flytta med barnen, men detta blir också i dialog med varje pedagog. Alla pedagoger kommer mest sannolikt inte att arbeta på Höghols förskola.

Fråga: När blir flytten?
Svar: Placering på den nya förskolan kommer att ske i augusti, efter förskolornas sammanslagning och semesterperiod.

Fråga: Måste alla barn flytta till Höghol?
Svar: Nej. Utgångsförslaget att erbjuda alla barn plats på samma förskola, är baserat på ett antagande om att barnen vill flytta tillsammans med barn de känner och att det kan inge trygghet. Men var och en är fri att lämna önskemål om annan förskolplacering. Men då så snart som möjligt för att kunna garantera att plats finns på den andra önskade förskolan.

Fråga: Är barngruppen på Höghols förskola större?
Svar: Förskolan är större i antal än Gula villan, däremot arbetar alla förskolor avdelningsvis med samma antal barn och pedagoger, och gör precis som Gula villan gör stora delar av dagen, uppdelningar för att arbeta i mindre grupper så ofta som möjligt.

Senast uppdaterad: 9 februari 2024