Barnkonsekvensanalys

Publicerad: 9 februari 2024

Inför förändringar som rör barn görs alltid risk- och konsekvensanalyser:

  • Föreslagna förändringar påverkar minst antal barn och familjer i centralorten Älvdalen. Men de familjer och barn det påverkar, behöver få möjligheter till en trygg och säker övergång från den ena förskolan, till den andra.
  • Barnen omplaceras tillsammans med någon av sina pedagoger i den möjliga mån det går, för barnens trygghet skull och för att öka möjligheterna till en trygg och säker övergång.
  • Barngruppen placeras på en trygg, stabil förskola med lokaler mer lämpade för förskoleverksamhet. Höghols förskola är lokalmässigt den mest moderna förskolan i Älvdalens kommun, den har nära till skog och natur, men är heller inte avståndsmässigt orimligt långt bort från Gula villans förskola, mindre än en kilometer i avstånd.
  • Höghols förskolas belägenhet gör att tung trafik inte går direkt utanför gård och föreskolbyggnad, likt den gör utanför Gula villans förskola.
  • Barn- och personalgrupp kan ha hela vårterminen på sig att förbereda inför flytt genom att hälsa på, på Höghols förskola.
  • Att flytta barnen tillsammans till Höghols förskola är ett förslag som utgår från att beakta barnens bästa, i enlighet med barnkonventionen. Det finns dock möjligheter för familjerna att önska annan förskolplacering, men då bör önskemål framkomma så tidigt som möjligt i processen. Tid finns för förberedelse och tid för att skapa förutsättningar för trygghet och lust inför övergången är av stor vikt.
  • Under vårterminen kommer fortsatta dialoger med de barn, vårdnadshavare och personal som det berör.
Senast uppdaterad: 9 februari 2024