Höjda bidrag ska underlätta för föreningar

Publicerad: 29 november 2022

För att kunna ge större bidrag till höjda lokalkostnader eller hyror samt övriga omkostnader som föreningarna har nu när allt blivit dyrare höjer kommunen föreningsbidragen med ytterligare 200 000 kronor till totalt 700 000 kronor år 2023.

Fyra barn sitter och tränar luftgevärsskytte inomhus.

Älvdalens skyttegille har luftgevärsskytte

Redan år 2022 höjde kommunen föreningsbidragen från ursprungliga 300 000 kronor med 200 000 kronor till 500 000 kronor. Det innebär att på två år har kommunen mer än fördubblat budgeten till föreningarna.

Föreningslivet gör stor nytta i vår kommun och vi vill ge dem så bra förutsättningar som möjligt att fortsätta med sina viktiga verksamheter. Vi hoppas att ett ökat bidrag ska underlätta för exempelvis alla resor till matcher, tävlingar, bensin till skotrar som dra spår med mera, säger Peter Egardt (S) som är ny ordförande i kommunstyrelsen.

Arbetet som föreningarna gör tillsammans med alla ideella krafter är otroligt viktigt. Föreningarna ökar möjligheterna för att fler ska få en meningsfull och givande fritid där ingen lämnas utanför. Föreningarna har en viktig roll att få med barn och unga i det demokratiska föreningsarbetet och att jobba förebyggande mot alkohol och droger. Föreningslivet hjälper även oss medborgare att fortsätta vara aktiva och må bra.

Föreningarna hör till kärnan i hela samhället. Många som inte har en plats annars kanske hittar sin plats där. Genom att öka bidraget hoppas vi på att medlemsavgifterna hålls nere så att alla har råd att vara med och att fler aktiviteter kan anordnas av fler föreningar, säger Maria Eriksson (C) som är vice ordförande i kommunstyrelsen.

Årligen genomförs dialogmöten där tjänstepersoner och politiker från kommunen träffar alla föreningar med barn- och ungdomsverksamhet samt pensionärs- och handikappföreningar som sökt föreningsstöd. Under vecka 48, 2022, påbörjas dessa träffar för att lyssna in vad föreningarna gör och hur de vill jobba med sina aktiviteter framöver. Totalt kommer 26 föreningar på dialogmöten.

Hur mycket varje förening får av det årliga föreningsstödet grundar sig på dialogmötena. Där det görs en helhetsbedömning som består av verksamhetens omfattning och kostnader, verksamhetsplan och budget, verksamhets- och ekonomiskberättelse.

Senast uppdaterad: 29 november 2022