Bankenkät till företag och föreningar

Publicerad: 25 oktober 2022 Uppdaterad: 20 juli 2023

Bankernas fysiska närvaro har försvunnit från Älvdalens kommun. För att ta reda på vad företag och föreningar i vår kommun tror om framtiden och hur behovet ser ut av ett lokalt bankkontor skickade vi ut en enkät under tidig höst 2022. Svaren är nu sammanställda och vittnar om att det är viktigt med en lokal bank.

En hand som räcker den andra handen några sedlar

Det är närmare 60 svar som har kommit in. Majoriteten av dessa svar pekar på att det är viktigt att fortsätta arbeta med bankfrågan.

Svaren från enkätundersökningen kommer att användas som underlag vid kontakter med banker och andra aktörer som påverkas av bankfrågan. För att öka möjligheterna att få en lokal bank att etablera sig behövs underlag som visar hur avsaknad av bank påverkar företag och föreningar. Enkäten kan också öppna ögonen för möjligheter till andra lösningar.

Här är ett kort utdrag av de kommentarer som kommit fram i bankenkäten:

 • viktigt med kontanthantering
 • viktigt med en lokal bank för en personlig bankkontakt
 • förslag på kontor som flera banker delar på
 • viktigt med lokalkännedomen för en bank
 • viktigt med banker även i glesbygd
 • en bank kunde ha en filial med öppet för kunder en dag per vecka
 • svårt för äldre med digitala banktjänster
 • borde finnas krav på att det finns banker även i glesbygd
 • konstigt att det är svårare för företagare att få lån för en fastighet än för en skogsmaskin
 • hur ser bankerna till att det finns lån till kvinnors företagande?
 • en lokal bank möjliggör att inte behöva ta ledigt en hel dag för att besöka banken
 • gärna bank i Särna eller Idre
 • gärna bank i Älvdalen.

Det är viktigt att undersöka vad våra företag och föreningar tror om framtiden. Lika viktigt är att undersöka hur det fungerar idag när det inte finns ett lokalt bankkontor i vår kommun. Det innebär väldigt långa resor för företagare och föreningar i vår kommun när de ska besöka en bank fysiskt, säger Frida Torsein som är näringslivsutvecklare på Älvdalens kommun.

Det är Frida som tagit fram, skickat ut och bearbetat enkäten som skickades ut under augusti och september. Enkäten kompletteras med ett antal djupintervjuer.

Enkäten och de djupintervjuer jag hittills gjort vittnar om att det är viktigt med en lokal bank. Därför ska vi fortsätta arbeta med den frågan. Vi har en grupp som består av två tjänstepersoner med mig inräknat, Peter Egardt, en utomstående expert samt fyra lokala företagare. Denna grupp arbetar med bankfrågan och vi ska träffas i november för att gå igenom enkätsvaren och djupintervjuerna, säger Frida.

Läs rapporten om bankenkäten , 570.5 kB. (öppnas som PDF)

Senast uppdaterad: 20 juli 2023