Ny dialog om VA-avgifter

Norra Dalarnas Vatten och Avfall AB, Nodava, kommer fram till sista april att föra en dialog med de fastighetsägare som fått höjd taxa för vatten och avlopp, VA. Under dialogmötena ska eventuella felaktigheter rättas till, det för att komma fram till vilka beräkningar som ska ligga till grund för respektive fastighets VA-avgift.

Hand som håller i ett glas och häller upp dricksvatten från vattenkranen.

Under gårdagens ägarrådsmöte för Älvdalens vatten och avfall AB, Ävab, berättade Nodavas VD, Marilou Hamilton Levin, vilka fastighetsägare som utifrån revideringen av kundregistret och den nya VA-taxan har fått en avsevärd förhöjd VA-avgift. Nodava har identifierat 39 berörda fastighetsägare.

Vid ägarrådsmötet deltog även bland andra Jan Spånberg, ordförande i Ävab, Kjell Tenn, kommunstyrelsens ordförande, Peter Egardt, kommunstyrelsens vice ordförande, Kenneth Upphagen, Mathias Jonsson och Stefan Linde, kommundirektör.

-Det var ett mycket konstruktivt möte med bra diskussioner och vi har fått en klar bild varför den nya taxan har slagit så fel för en del. En stor anledning till att det har blivit fel i vissa avseenden är bristen på dialogen mellan Nodava och fastighetsägarna, säger Stefan Linde, som har haft uppdraget att tillsammans med Nodava gå igenom konsekvenserna av fastighetsrevideringen och dess påverkan på taxorna.

Nodava kommer att kontakta aktuella fastighetsägare och i dialog fastställa vilka beräkningar som ska ligga till grund för respektive fastighets VA-avgift. Målet är att alla möten ska ha skett före 30 april 2021. Därefter ska en ny grund för beräkning fastställas.

-Vi beklagar verkligen att så många har blivit drabbade och det har aldrig varit vår avsikt att dra undan mattan för våra viktiga företag och föreningar, säger Kjell Tenn.

Senast uppdaterad: 24 mars 2021