Samrådsmöte om ny taxa för vatten och avlopp

Med anledning av frågorna som uppstått kring revideringen av VA-taxor bjuder kommunledningen in till digitalt samrådsmöte ikväll den 9 mars klockan 18.00 via Teams. På mötet deltar bland annat kommunalråd Kjell Tenn, vice ordförande i kommunstyrelsen Peter Egardt, kommundirektör Stefan Linde och Nodavas VD Marilou Hamilton Levin.

Kjell Tenn, kommunalråd i Älvdalens kommun

Den 14 december beslutade kommunfullmäktige om en ny taxa för fastigheter anslutna till kommunens vatten och avlopp, VA. Efter årsskiftet har de första fakturorna med nya avgifter skickats ut av kommunens VA-bolag, Nodava. Många, framförallt företagare och föreningar, har reagerat på ändringarna.

För vissa föreningar och företag innebär det kraftiga höjningar av avgifterna medan andra får en lägre avgift. Den största förändringen av avgifterna beror bland annat på den revidering som gjorts av fastigheterna som är anslutna till VA-nätet. Vid revideringen har man bland annat sett över fastigheternas storlekar och användningsområden. Det i sin tur påverkar avgifterna.

Taxors innehåll är komplexa. Det gör att det blir svårt att se vilka konsekvenser det kan medföra för abonnenter. I det här fallet har det tyvärr fått stora konsekvenser för föreningar och företagare som är beroende av kommunens vatten och avlopp.

Det är olyckligt att det är flera saker som just nu sammanfaller. Dels har vi en pågående pandemi som gjort att många av våra företagare redan är hårt drabbade ekonomiskt, sedan har vi fastighetsrevideringen som egentligen skulle ha varit gjord för flera år sedan och nu den justerade VA-taxan, säger Stefan Linde, kommundirektör i Älvdalens kommun.

Under kommunfullmäktigemötet den 8 mars fick kommundirektören i uppdrag att tillsammans med Nodava och Älvdalens vatten och avfall AB, som är ägare till Nodava, gå igenom konsekvenserna av fastighetsrevideringen och dess påverkan på taxorna. Utifrån den oro som uppkommit ska även en utredning genomföras för att få svar på om det har blivit några fel.

Vi värnar naturligtvis om våra företag, föreningar och medborgare. I dessa pandemitider behöver vi ha en extra bra dialog, där vi har tid att förklara, och ge abonnenter med stor höjning möjlighet att ge sin syn på taxan. Kanske kan det finnas fel information som också behöver beaktas och rättas för ny bedömning, säger Kjell Tenn som är kommunstyrelsens ordförande.

Vill du vara med?

Anmäl dig till Åsa Bäcke, näringslivssamordnare via mejl asa.backe@alvdalen.se.

Senast uppdaterad: 9 mars 2021