Trygg och säker i Älvdalens kommun

Älvdalens kommun ska vara trygg och säker att bo, vistas och driva verksamhet i. Ett handlingsprogram presenterar en rad åtgärder för att säkerställa det.

Två elever befinner sig, under säkra former, i en isvak. En del av utbildningen i issäkerhet för elever i Älvdalens kommun.

Olivia Morin och Felicia Piper i åk 9 på Älvdalsskolan har valt att prova på att bada isvak som en del av utbildningen i issäkerhet.

Brandkåren Norra Dalarna har i samarbete med sina medlemskommuners beredskaps- och säkerhetssamordnare tagit fram ett gemensamt handlingsprogram som går under namnet ”Trygghet och säkerhet”.

Syftet med handlingsplanen är att vi vill ta ett helhetsgrepp kring frågor om trygghet och säkerhet, säger Lina Håmås, beredskapssamordnare i kommunen. Det är nödvändigt för att skapa en trygg och säker tillvaro för våra medborgare.

Rubrikerna i handlingsplanen är brottsförebyggande arbete, skydd mot olyckor, krishantering och civilt försvar. Varje rubrik har tillhörande delprogram varav ett handlar om is- och vattensäkerhet.

Som en del i skolans läroplan under ämnet idrott och hälsa ingår kunskap om badvett och säkerhet vid vatten vintertid. I Älvdalens kommun får de elever som vill prova på hur det är att hamna i en isvak. Under säkra och ordnade former och i samarbete med brandkåren tränar eleverna på att med hjälp av isdubbar ta sig upp ur en isvak.

Sofie Håmås Wallin är en av idrottslärarna på skolan och hon säger så här:


Vi anser att det är en bra erfarenhet att få känna på hur det är att hamna i en isvak och hur kroppen reagerar för att lära sig hantera kylan. Detta med tanke på att vi bor på en ort där vi har snö och is nästan halva året och många vistas på isar på många olika sätt som till exempel skridskor, skidor, fiske och skoter. Om olyckan skulle vara framme så kan det rädda liv.

Calle Jacobsson från Älvdalens brandkår understryker hur viktigt det är med isvett.

Många olyckor kan undvikas när våra barn och ungdomar får teoretisk och praktisk kunskap om issäkerhet, säger Calle, som under många år har varit med och utbildat elever i samarbete med skolan.

Det är många som väljer att hoppa isvak och Calle är imponerad över barnens och ungdomarnas mod. Han ser också hur de växer som individer när de har klarat av provet.

Senast uppdaterad: 17 mars 2021