Varning för höga flöden i dalafjällen

SMHI har gått ut med en klass 1-varning för höga flöden i små och enstaka medelstora vattendrag i dalafjällen under vecka 23.

Varningskylt för översvämning

Höga flöden kan uppkomma i små vattendrag och enstaka medelstora vattendrag där det fortfarande ligger snö. Problem kan förekomma lokalt. På grund av förväntad nederbörd kan flödena stiga i slutet av veckan.

I Österdalälven finns det gott om plats i Trängsletdammen, vilket gör att det endast möjligen kan bli problem uppströms Trängslet.

Variationer av flödena enligt SMHI

Enligt SMHI innebär det betydande variationer av flödena inom varningsområdet. På de flesta håll är flödena en bra bit under varningsnivå eller på klass 1-nivå, medan i några enstaka små områden kan de eventuellt nå strax över klass 2-nivå.

Definition för varning klass 1 höga flöden

Höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt mellan vartannat och vart tionde år. Kan medföra mindre översvämningsproblem. Om prognosen ändras till ännu kraftigare flöden uppdateras varningen till en högre varningsklass.

Din beredskap för översvämning

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda din egendom. Det innebär att du måste bedöma risken för översvämningar och vidta åtgärder för att minska skadorna.

Senast uppdaterad: 2 juni 2020