Översvämning

Det finns flera olika typer av översvämningar. Som fastighetsägare har du ansvar för att skydda din egendom. Här kan du läsa om hur du kan förbereda dig för och agera vid en översvämning.

Röd stuga vid en älv under höga flöden

När snö och isar smälter på våren, under den så kallade vårfloden, kan risken för översvämning öka lokalt på grund av höga flöden. Speciellt om detta sker snabbt. Hur stor vårfloden blir beror främst på hur mycket snö det är, hur snabbt avsmältningen går och hur mycket den regnar.

De vanligaste typerna av översvämningar i Sverige är översvämning av vattendrag och sjöar, kustöversvämningar och översvämning till följd av skyfall.

Ditt ansvar

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda din egendom. Det innebär att du måste bedöma risken för översvämningar och vidta åtgärder för att minska skadorna. Det är något som också försäkringsbolagen kräver att du som fastighetsägare gör.

Vad gör räddningstjänsten?

Räddningstjänsten kan hjälpa till vid översvämningar om det finns möjlighet och resurser. Deras huvuduppgift är att skydda liv och samhällsviktiga funktioner.

Viktigt att tänka på vid översvämning

Vid en översvämning bör du undvika att gå eller köra bil genom översvämmade områden. En halvmeter strömmande vatten kan lätt dra omkull dig eller få bilen att flyta iväg. Faror som kan finnas dolda under det strömmande vattnet kan vara trottoarkanter, refuger och brunnar utan lock.

Om översvämningen hindrar dig att lämna huset eller den plats du befinner dig på, stanna kvar på ett högt och säkert ställe där du kan bli hämtad av räddningspersonal.

Vid större översvämningar kan risken öka för ras och skred, transportstörningar, strömavbrott och påverkan på dricksvattenkvalitén.

Skydda din bostad

Om det skulle bli översvämning finns en hel del man kan göra för att skydda sin bostad. Bor du låglänt nära ett vattendrag i en riskzon är det en god idé att ta reda på hur tidigare översvämningar i området betett sig och hur långt de spridit sig.

För att skydda din bostad mot översvämning kan du behöva planera och skaffa material till tillfälliga barriärer av sandsäckar, jord och lastpallar.

Inomhus kan du kolla golvbrunnarna. Ersätt gärna den traditionella golvbrunnen med en som går att stänga av manuellt, eller en självstängande. Eller montera en backventil under källargolvet eller i en särskild brunn utanför huset.

Börjar vattnet ändå strömma in i huset bör du agera snabbt, med sunt förnuft och som om du själv skulle betala skadan, råder försäkringsbolagen. Rädda det som räddas kan. Men stäng av strömmen först!

Det är vattenregleringsföretagen, Fortum och SMHI som lämnar information om vattenflödet och prognoser om vattenflödet för Dalarnas län.

Vattenstånd och vattenföringar

På Vattenregleringsföretagens webbplats finns aktuella vattenstånd och vattenföringar för ett antal mätpunkter längs Dalälven.

Vattenregleringsföretagen Länk till annan webbplats.

Följ prognoser och varningar hos SMHI

Det är viktigt att följa väderutvecklingen eftersom prognoserna uppdateras kontinuerligt dygnet runt, vilket även kan medföra ändringar av varningsnivåer och varningsområden. Aktuella varningar finns i SMHIs varningstjänster på smhi.se och i SMHIs väderapp.

Varningar och meddelanden på SMHIs webbsida Länk till annan webbplats.

SMHIs vattenwebb Länk till annan webbplats.

100-årsflödet motsvarar en översvämning som statistiskt sett inträffar en gång på 100 år. I den interaktiva kommunkartan nedan kan du se vilka områden i kommunen som drabbas när ett 100-årsflöde inträffar.

 

Senast uppdaterad: 12 april 2024