Information om coronaviruset
Tacka ja till vaccin och håll avstånd – nu kan vi stoppa pandemin!

Översvämning

Det finns flera olika typer av översvämningar. I Sverige är vi relativt förskonade från stora översvämningskatastrofer.

När snö och isar smälter på våren, under den så kallade vårfloden, kan risken för översvämning öka lokalt på grund av höga flöden. Speciellt om detta sker snabbt. Hur stor vårfloden blir beror främst på tre faktorer:

 • Hur mycket snö det är
 • Hur snabbt avsmältningen går
 • Hur mycket den regnar

Även kraftiga skyfall kan orsaka lokala översvämningar. De vanligaste typerna av översvämningar i Sverige är översvämning av

 • vattendrag och sjöar
 • kustöversvämningar
 • översvämning till följd av skyfall.


100-årsflödet motsvarar en översvämning som statistiskt sett inträffar en gång på 100 år. I den interaktiva kommunkartan nedan kan du se vilka områden i kommunen som drabbas när ett 100-årsflöde inträffar.

 

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda din egendom. Det innebär att du måste bedöma risken för översvämningar och vidta åtgärder för att minska skadorna. Det är något som också försäkringsbolagen kräver att du som fastighetsägare gör.

Räddningstjänsten kan hjälpa till vid översvämningar om det finns möjlighet och resurser. Deras huvuduppgift är att skydda liv och samhällsviktiga funktioner.

Vid en översvämning bör du undvika att gå eller köra bil genom översvämmade områden. En halvmeter strömmande vatten kan lätt dra omkull dig eller få bilen att flyta iväg. Faror som kan finnas dolda under det strömmande vattnet kan vara

 • trottoarkanter
 • refuger
 • brunnar utan lock.

Om översvämningen hindrar dig att lämna huset eller den plats du befinner dig på, stanna kvar på ett högt och säkert ställe där du kan bli hämtad av räddningspersonal.

Vid större översvämningar kan risken öka för

 • ras och skred
 • transportstörningar
 • strömavbrott
 • påverkan på dricksvattenkvalitén.

Skydda din bostad

Om det skulle bli översvämning finns en hel del man kan göra för att skydda sin bostad. Bor du låglänt nära ett vattendrag i en riskzon är det en god idé att ta reda på hur tidigare översvämningar i området betett sig och hur långt de spridit sig.

För att skydda din bostad mot översvämning kan du behöva planera och skaffa material till tillfälliga barriärer av

 • sandsäckar
 • jord
 • lastpallar.

Inomhus kan du kolla golvbrunnarna. Ersätt gärna den traditionella golvbrunnen med en som går att stänga av manuellt, eller en självstängande. Eller montera en backventil under källargolvet eller i en särskild brunn utanför huset.

Börjar vattnet ändå strömma in i huset bör du agera snabbt, med sunt förnuft och som om du själv skulle betala skadan, råder försäkringsbolagen. Rädda det som räddas kan. Men stäng av strömmen först!

Senast uppdaterad: 26 juni 2019