FRG:s handlingshjälp - en service i virustider

Frivilliga resursgruppen, FRG, har sedan i början av april hjälpt till med att gratis köra ut varor och biblioteksböcker till de som tillhör en riskgrupp eller de som är 70+.

Två personer från frivilliga resursgruppen tar emot bokpåsar från bibliotekspersonal för leverans till äldre och riskgrupper under coronakrisen

Tess och Maria tar emot bokpåsar från Arne på biblioteket för vidare leverans till äldre och personer i riskgrupper.

Frivilliga resursgruppen stöder och förstärker kommuners krishantering vid samhällsstörningar. Under sex veckor har ett tiotal frivilliga levererat både livsmedel och biblioteksböcker till de som enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska stanna hemma för att inte riskera att bli smittade av coronaviruset.

Tess Timber och Maria Nyström är två av de frivilliga i FRG som nu jobbar med handlingshjälpen i kommunen. Tess Timber har rollen som samordnare och hennes uppgift är att se till att det finns folk som kan sköta leveranserna som sker varje tisdag och torsdag.

Arbetet fungerar bra. Vi har fått till bra rutiner och alla verkar nöjda, säger Tess.

Både hon och Maria gick med i FRG efter branden på skjutfältet sommaren 2018. De har genomgått en grundutbildning inom civilförsvaret som bland annat innehöll moment som sjukvård, krisberedskap och brandkunskap. De, och övriga medlemmar i FRG, finns till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas.

Det känns värdefullt att kunna hjälpa till och bidra när samhället drabbas av kriser, menar de båda.

Maria Nyström är en av de som kör ut varor och böcker. Hon hämtar färdiga bokpåsar på biblioteket och packade matkassar på livsmedelsaffärerna.

Jag läser av adresslapparna på påsarna och gör en karta över dagens rutt, berättar Maria. Hon fortsätter: Vanligtvis är det ungefär 10-15 personer per dag som beställt hemleverans och det blir körningar både centralt och till omkringliggande byar som till exempel Brunnsberg, Evertsberg och Klitten.

Tess och Maria är överväldigade över den tacksamhet som de upplever hos personerna som tar emot leveranserna. De får ofta höra ”Vilken fantastisk service!”

En person i riskgrupp tar emot leverans av livsmedel via representant från Frivilliga Resursgruppen under coronakrisen

Bosse Tegnér tar tacksamt emot livsmedelsleverans från FRG

Bosse Tegnér tillhör en riskgrupp och är en av dem som har valt att anlita FRG för att få hem sina beställda varor från livsmedelsbutiken.

Jag lyder de rekommendationer som myndigheterna ger. Även om jag känner mig frisk och pigg väljer jag att stanna hemma. Det är bäst att ta det säkra före det osäkra och vi har ju fått rådet att minska fysiska kontakter med andra.

En person i riskgrupp får en bokpåse från biblioteket levererad av representant från FRG under coronakrisen

Kjell Carlsson ser fram emot att läsa böckerna som han har beställt från biblioteket. Maria Nyström från FRG levererar.

Maria och Tess vill uppmana fler att använda handlingshjälpen.

Vi hoppas att fler väljer den här möjligheten att få hem varor och böcker för att slippa riskera att bli smittade av det förrädiska coronaviruset.

Avslutningsvis uppmanar de alla att fortsätta att följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

Det är INTE läge att slappna av nu. Vi har en allmän smittspridning i samhället, även i norra Dalarna. Vi måste hålla i och hålla ut. Tillsammans klarar vi krisen.

Senast uppdaterad: 15 maj 2020