Så hanterar Älvdalens kommun coronaviruset, Covid-19

Vi följer de nationella myndigheternas rekommendationer om coronaviruset, Covid-19. Vi utgår därför från Folkhälsomyndigheten, Utrikesdepartementets och andra ansvariga myndigheters råd och rekommendationer i vår verksamhetsutövning.

Tvättar händer och tar på engångshandskar

Region Dalarna är länets ansvariga smittskyddsmyndighet och det är regionens smittskyddsläkare som planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i länet.

Älvdalens kommun följer löpande händelseutvecklingen och deltar på regelbundna samverkanskonferenser med bland annat Länsstyrelsen, Region Dalarna och övriga dalakommuner. Den här informationen bygger på deras instruktioner och gäller fram till vi får andra uppgifter.

Information in English

Here you can find information from responsible authorities about the virus, spread of infection and handling of the outbreak.

Sedan december 2019 sprids i Kina ett nytt coronavirus. Sjukdomen som viruset orsakar har fått namnet covid-19. De allra flesta blir lindrigt sjuka med luftvägssymptom som går över av sig själva, men vissa drabbas av allvarligare sjukdom som lunginflammation. Viruset överförs genom kontakt med en sjuk person eller när denna hostar eller nyser, så kallad droppsmitta.

På 1177, Vårdguidens webbplats finns uppdaterad information om när du behöver kontakta vården.

När behöver jag kontakta vården? Covid-19- coronavirus. (1177) Länk till annan webbplats.

Ring informationsnumret 113 13 om du har allmänna frågor om coronaviruset. Det är ett nationellt informationsnummer som du kan ringa dygnet runt alla dagar på året.

113 13 - Det nationella informationsnumret (SOS Alarm) Länk till annan webbplats.

För att minska risken för smittspridning är det viktigt att följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas rekommendationer. Om du misstänker att du är smittad av coronaviruset, ring Vårdguidens telefonnummer 1177, besök inte vårdcentral eller akutmottagning.

Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids:

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
  • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
  • Hosta eller nys i armvecket.
  • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
  • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.
  • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen.

Hur kan jag undvika att få covid-19. Covid-19-coronavirus. (1177) Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten är expertmyndighet i Sverige. Tillsammans med WHO är de källan till kunskap om covid-19. På deras Frågor och svar-sida finns mycket information och webbplatsen uppdateras hela tiden. Bland annat hittar du information om sjukdomen och hur den smittas och om resor till och från Sverige.

Frågor och svar om covid-19 Länk till annan webbplats.
Frequently asked questions about the novel coronavirus 2019-nCoV can be found here. Länk till annan webbplats.

Information, råd och rekommendationer från Utrikesdepartementet, UD, hittar du här.

Information om UD:s arbete med anledning av coronaviruset (Regeringskansliet) Länk till annan webbplats.

På Folkhälsomyndighetens hemsida uppdateras löpande information om smittspridningen i världen och i Sverige.

Aktuellt om Covid-19 (Folkhälsomyndigheten) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 19 mars 2020