Parkeringstillstånd

Du som har svårigheter att gå till och från ditt fordon kan ansöka om parkeringstillstånd hos kommunen. Ett parkeringstillstånd är personligt och ger dig rätt att parkera på parkeringsplatser som har en handikappskylt.

Vad innebär ett parkeringstillstånd?

Har du ett parkeringstillstånd får du parkera på parkeringsplatser som har en handikappskylt. Parkeringstillståndet är personligt vilket innebär att du bara får parkera på en plats för rörelsehindrade när det är du som äger tillståndet som ska stiga ur. Du behöver inte köra bil själv för att få ett parkeringstillstånd. Parkeringstillståndet gäller i hela landet.

Så här ansöker du om parkeringstillstånd

  1. Läkarintyg - För att ansöka om parkeringstillstånd behöver du ha ett läkarintyg där din förmåga att förflytta dig till fots framgår. Läkarintyget får inte vara äldre än tre månader.
  2. Fotografi - Du behöver skicka med ett välliknande foto av dig tillsammans med din ansökan.
  3. Ansökan - Du ansöker om parkeringstillstånd i den kommun du är folkbokförd. Du som bor i Älvdalens kommun kan vända dig till vårt kontaktcenter för att hämta en blankett eller för att få den hemskickad. Ansökan behöver vara helt ifylld och underskriven. Du kan också hämta en blankett här.

Ansök om parkeringstillstånd för rörelsehindrade , 1.1 MB.

Du som har ett parkeringstillstånd kan vara befriad från parkeringsavgifter i vissa kommuner, kontakta respektive kommun för att ta reda på vad som gäller. I övriga kommuner betalar du parkeringsavgifter som vanligt där det efterfrågas.

Du behöver inte betala någon avgift till kommunen för att ansöka om ett  parkeringstillstånd.

Parkeringstillståndet gäller enbart om det är placerat på insidan av bilens vindruta så att hela tillståndet är väl synligt utifrån.

Ett parkeringstillstånd gäller inte för alltid, utan är tidsbegränsat som längst till fem år. När ditt parkeringstillstånd är på väg att gå ut söker du ett nytt. Ditt gamla parkeringstillstånd ska du skicka tillbaka till kommunen eftersom det är en värdehandling. Ditt parkeringstillstånd kan återkallas om det blir missbrukat.

Om ditt parkeringstillstånd blir stulet, eller om du tappar det, ska du göra en polisanmälan. När du skickar en kopia på polisanmälan till kommunen får du ett nytt parkeringstillstånd. De polisanmälda parkeringstillstånden spärras.

Senast uppdaterad: 1 juli 2024