Hjälpmedel

Om du har svårt att klara av vissa saker på egen hand finns det hjälpmedel som kan underlätta din vardag.

Olika typer av hjälpmedel

Det finns hjälpmedel som kan underlätta förflyttning, personlig vård, hushållsgöromål, träning och behandling, kognition och kommunikation liksom andra aktiviteter. Några exempel på hjälpmedel är:

  • rollator
  • rullstol
  • toalettstolsförhöjning
  • minneshjälpmedel

Hur får jag hjälpmedel?

Våra arbetsterapeuter och fysioterapeuter ansvarar för att göra bedömningar av hjälpmedelsbehov. Utifrån bedömningen kan du sen få låna eller köpa ett hjälpmedel.

Vad kostar hjälpmedel?

Vissa hjälpmedel måste du bekosta själv, de flesta är dock lånehjälpmedel och du betalar enbart en engångsavgift på 250 kronor. Frikort gäller från 1400 kronor. Eventuella hjälpmedelskostnader faktureras.

Bostadsanpassning

Det finns också bostadsanpassningsbidrag att söka ifall du måste anpassa din permanenta bostad.

Senast uppdaterad: 4 juni 2024