Biträden och ombud

Du har alltid rätt att anlita ett ombud eller ett biträde som hjälper dig i kontakten med kommunen. Här förklarar vi skillnaden mellan ett biträde och ett ombud.

Ett biträde är en person som kan stötta och hjälpa dig i kontakten med kommunen. Ett biträde får endast agera när du är med och biträdet har inte rätt att närvara i stället för dig. Du väljer själv vilken person som ska vara ditt biträde, till exempel en nära anhörig eller någon som du har förtroende för.

Med ombud menas den person som har fullmakt att föra din talan i kontakten med till exempel kommunen. Ett ombud kan helt eller delvis föra din talan. Har du behov av ett ombud eller om kommunen anser att du har ett behov kan vi hjälpa dig att komma i kontakt med rätt person.

Personer med psykiska funktionsnedsättningar kan frivilligt få hjälp av ett personligt ombud.

Juridiskt ombud eller juridiskt biträde är ett samlingsnamn för advokat eller annan jurist som hjälper dig i rättsliga frågor. Ett ombud har fullmakt att företräda dig, medan ett biträde har uppdraget att stödja dig juridiskt.

Om du på grund av språksvårigheter eller någon funktionsnedsättning behöver hjälp av tolk, så hjälper vi dig att boka tid med tolk. Hör av dig till kontaktcenter så ser vi till att du får kontakt med rätt person.

Senast uppdaterad: 15 maj 2023