Asylsökande

En asylsökande är en person som lämnat sitt land för att söka skydd men ännu inte fått beslut om han eller hon kommer att få uppehållstillstånd. Det är Migrationsverket som tar emot ansökan om asyl.

Migrationsverket ansvarar för att den person som ansöker om asyl i Sverige har någonstans att bo under väntetiden, om personen inte väljer att ordna boende på egen hand.

Asylsökande barn

Asylsökande barn har rätt att gå i skola på samma villkor som alla andra barn i Sverige. Kommunen ska erbjuda skolplats från och med höstterminen det år barnet fyller sex år.

Sjukvård för asylsökande

Du som ansöker om asyl i Sverige har rätt till akut sjuk- och tandvård, samt vård som inte kan vänta. Du har också rätt till:

  • förlossningsvård
  • vård vid abort
  • preventivmedelsrådgivning
  • mödrahälsovård och vård enligt smittskyddslagen

Asylsökande barn och ungdomar under 18 år har rätt till samma kostnadsfria sjukvård och tandvård som andra barn i Sverige.

Pratar du inte svenska kan du ha rätt till tolk när du ska träffa en läkare eller någon annan inom vården eller tandvården. I de flesta fall kan vårdpersonalen boka tolk. Berätta att du behöver språktolk när du bokar ditt besök.

Senast uppdaterad: 7 september 2021