Information om coronaviruset
Våra gemensamma ansträngningar gör skillnad men läget är fortfarande allvarligt. Det är viktigt att fortsätt att följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Our own translations

Here you will find all the information that has been translated by Älvdalens kommun.

 

Google Translate

To translate other parts of this website, use Google Translate.

Google Translate is an automatic translation service. Älvdalens kommun does not take responsibility for the accuracy of the translation.