Information om coronaviruset
Följ de allmänna råden och rekommendationerna för att minska spridningen av covid-19! Här finns kommunens samlade information.

Our own translations

Here you will find all the information that has been translated by Älvdalens kommun.

 

Google Translate

To translate other parts of this website, use Google Translate.

Google Translate is an automatic translation service. Älvdalens kommun does not take responsibility for the accuracy of the translation.