Starta förskola och skola

Här hittar du information om vilka krav som ställs av miljöbalken om du vill starta fristående förskola, skola eller enskild pedagogisk verksamhet i kommunen.

Våra barn tillbringar mycket tid i skolor och förskolor under sin uppväxt. Därför är det viktigt att vi säkerställer att deras miljö där är bra. Kommunens hälsoskyddsinspektörer ansvarar för tillsyn och för att se till att miljöbalkens krav följs. Det innebär att vi gör besök och kontrollerar att verksamheten följer de regler som gäller.

Anmälan

Senast sex veckor innan du startar din verksamhet måste du anmäla det till miljökontoret, enligt miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Här kan du göra din anmälan om att driva skola eller förskola , 235.8 kB.

Kontakta oss gärna för rådgivning och information, eller om du är tveksam om vad som gäller för din verksamhet.

Anmälningsplikten omfattar:

 • förskola
 • öppen förskola
 • fritidshem
 • öppen fritidsverksamhet
 • förskoleklass
 • grundskola
 • gymnasieskola
 • anpassad grundskola
 • anpassad gymnasieskola
 • specialskola
 • fristående skola
 • resurscenter

Anmälningsplikten gäller också om en etablerad skola eller förskola byter lokal eller utökar sina lokaler.

Vad kostar det?

För handläggningen av anmälan av skolor och förskolor tar miljöbyggnadskontoret ut en avgift. Vi tar även ut en fast årlig avgift för miljöskyddsinspektörernas kontrollarbete.

Egenkontroll

Alla skolor, förskolor och fritidshem måste arbeta förebyggande för att undvika miljö- och hälsoproblem. Det kallas egenkontroll och hjälper er att förebygga och tidigt upptäcka fel i verksamheten, i lokalen eller på utrustningen innan människor eller miljö hinner ta skada.

Bygglov och livsmedelsregistrering

Verksamheten kan, förutom anmälan enligt miljöbalken, även behöva bygglov eller bygganmälan. Om ni ska hantera livsmedel så behöver det också registreras. Kontakta gärna oss på miljökontoret i ett tidigt skede så vi kan hjälpa er att reda ut vad som gäller för er verksamhet.

Viktig information

För att starta fristående förskola behöver du göra en ansökan hos kommunen. Barn- och utbildningsutskottet fattar sen ett beslut i ärendet.

För att starta en fristående skola eller utöka verksamheten på en befintlig fristående skola, förskoleklass eller fritidshem behöver du göra en ansökan hos Skolinspektionen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 16 januari 2024