Skyltning

Om du ska sätta upp, flytta eller ändra på en skylt, en ljusanordning eller ett budskap på en byggnad behöver du i de allra flesta fall söka bygglov. Oavsett om din skylt, vepa eller banderoll kräver bygglov eller inte behöver du följa reglerna för utformning och placering av skyltar.

Tillstånd för uppsättning av skylt

För att få sätta upp en skylt krävs i de flesta fall någon typ utav tillstånd. Vilket eller vilka tillstånd som krävs beror på skyltens utformning, placering och om den är tillfällig eller permanent.

Inom detaljplan krävs bygglov från kommunen, enligt Plan- och Bygglagen (PBL). Om skylten placeras på offentlig plats krävs även ett tillstånd från polisen enligt Ordningslagen.

Utanför detaljplan är det Länsstyrelsen som kan ge tillstånd. Om skylten placeras inom 50 meter från allmän väg så krävs även ett tillstånd enligt väglagen.

I övrigt skall alltid fastighetsägaren ha gett sitt medgivande till att skylten sätts upp.

Då krävs inte bygglov

Dekaler eller annan grafik i skyltfönster eller på markiser räknas inte som skyltar i plan- och bygglagen. Samma sak gäller aviseringsskyltar i vindfång eller nischer vid entréer.

Utanför detaljplanerat område krävs inte bygglov för skyltar, men ibland krävs det istället tillstånd från Länsstyrelsen eller Trafikverket.

Kolla alltid upp vad som gäller innan du sätter upp din skylt, även om det är på din egen mark.

Senast uppdaterad: 12 maj 2022