Skyltning

Om du ska sätta upp, flytta eller ändra på en skylt, en ljusanordning eller ett budskap på en byggnad behöver du i de allra flesta fall söka bygglov. Oavsett om din skylt, vepa eller banderoll kräver bygglov eller inte behöver du följa reglerna för utformning och placering av skyltar.

Då krävs bygglov

Inom område med detaljplan krävs bygglov för skyltar. Bygglovet gäller själva skyltanordningen, inte budskapet i sig. Om du bara ändrar texten på en skylt som du tidigare har fått bygglov för, så behöver du inte ansöka om ett nytt lov.

Om du äger exempelvis ett affärshus eller någon annan fastighet där flera verksamheter samsas, kan du söka bygglov för en skyltställning, ljuslåda eller skyltmatris. När du har fått bygglov kan du sedan byta själva skyltarna i ställningen/matrisen, allt eftersom hyresgästerna eller skyltbehovet förändras.

Om du själv hyr in din verksamhet i ett affärshus; kolla med din hyresgäst vad som gäller!

Då krävs inte bygglov

Dekaler eller annan grafik i skyltfönster eller på markiser räknas inte som skyltar i plan- och bygglagen. Samma sak gäller aviseringsskyltar i vindfång eller nischer vid entréer.

Utanför detaljplanerat område krävs inte bygglov för skyltar, men ibland krävs det istället tillstånd från Länsstyrelsen eller Trafikverket.

Kolla alltid upp vad som gäller innan du sätter upp din skylt, även om det är på din egen mark.

Senast uppdaterad: 24 september 2019