Hygienlokaler

Hygienlokaler är ett samlingsbegrepp för lokaler där det bedrivs någon form av hygienisk eller fysisk behandling till exempel massage, fotvård eller hårvård. Innan du startar en sån verksamhet måste du anmäla det till miljöenheten.

Du som driver en hygienlokal behöver vara noggrann, så att dina kunder inte ska riskera att bli sjuka av besöket hos dig. Det gäller allt från hygienrutiner, till städning, ventilation och avfallshantering. Vissa verksamheter måste anmälas till miljökontoret innan de startar. Det gäller om du ska starta en verksamhet där det finns risk för blodsmitta, exempelvis salonger och studios för tatuering, piercing, fotvård, akupunktur och skönhetsinjektioner (anmälningspliktigt enligt miljöbalken).

Även solarier är anmälningspliktiga (enligt strålskyddslagen). Senast sex veckor innan du startar ska du ha lämnat in din anmälan.

Det finns vissa undantag för anmälningsplikten. Ett sådant är om en person med legitimerat yrke, exempelvis sjuksköterska eller fysioterapeut, utför akupunktur.

Du som driver en anmälningspliktig verksamhet får besök av en hälsoskyddsinspektör varje år eller mer sällan om det är en verksamhet med mindre risker. Då kontrollerar vi att din verksamhet lever upp till kraven i miljöbalken.

Här kan du göra din anmälan , 371.2 kB.

Vad gäller för andra hygienlokaler?

Även hygienlokaler som inte är anmälningspliktiga måste följa en del regler. Det kan gälla till exempel frisörer, massörer, skönhetsbehandlingar, manikyr/pedikyr, fransförlängning eller annan kroppsvård. Bland annat ska du se till att verksamheten bedrivs i en anpassad lokal, att du har bra rutiner för exempelvis hygien, städning, ventilation och avfallshantering.

Miljökontoret har tillsyn över alla lokaler där hygienisk verksamhet bedrivs. Om du planerar att starta en sådan verksamhet får du gärna höra av dig till oss.

Avgifter

Enligt miljöbalken ska vår tillsyn delvis finansieras genom avgifter. Därför tar vi ut en tillsynsavgift för vårt arbete, enligt en taxa som bestämts av kommunfullmäktige. För anmälningspliktiga verksamheter tar vi ut en årlig tillsynsavgift. Övriga verksamheter faktureras en timavgift i efterskott när vi har varit på tillsynsbesök.

Vill du veta mer?

Det finns många olika typer av verksamheter som måste uppfylla särskilda krav. Reglerna finns till för att skydda människors hälsa, inte för att göra det besvärligt för dig som företagare. Om du planerar att starta en sådan verksamhet får du gärna kontakta miljökontoret på ett tidigt stadium för råd och tips. Vi hjälper gärna till så att det blir så bra som möjligt redan från början!

Senast uppdaterad: 16 januari 2024