Information om coronaviruset
Våra gemensamma ansträngningar gör skillnad men läget är fortfarande allvarligt. Det är viktigt att fortsätt att följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Fakta om näringslivet

I Älvdalens kommun finns över 900 registrerade företag.

En företagsam kommun

Turismen är den största näringen i kommunen. Skogs-, trä- och metallindustri samt bygg är andra stora näringar. Många av företagen i kommunen är på ett eller annat sätt beroende av turismen. Näringslivet är varierat, med många olika branscher representerade.

Svenskt näringslivsranking av företagsklimatet

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag.

Senast uppdaterad: 1 april 2020