Företagsbesök hos Älvdalsfönster

Publicerad: 19 september 2023 Uppdaterad: 20 september 2023

Nästa år firar Älvdalsfönster 100 år. Från det att Anton Peterson startade företaget 1924 så har de levererat allmogefönster av bästa kvalité i fyra generationer Peterson. Erik Peterson börjar närma sig pension och kunde framtidssäkra verksamheten genom att sälja företaget till Fiskarheden ifjol. Då tillträdde också företagets nya VD, älvdalsbon Jimmy Qvicker, som tillsammans med rutinerade Erik och ytterligare 9 anställda fortsätter att utveckla företaget.

Entrén till Älvdalsfönster.

Entrén till Älvdalsfönster.

Älvdalsfönster har specialiserat sig på kundanpassade fönster och fönsterdörrar i allmogestil. Man tillverkar på beställning och är måna om att fortsätta att leverera kvalitetsprodukter i tid. Efter den galna pandemihögkonjunkturen har man anpassat kostymen efter rådande marknad. Samtidigt som företaget genomför en digitaliseringsresa med nytt ekonomisystem, mer digital marknadsföring och affärssystem. Allt för att stå väl rustad inför nästa högkonjunktur. Om fem år hoppas Jimmy att de har kommit längre i sin digitaliseringsresa och utökat maskinparken så att de har en mer effektiv verksamhet. Erik ser framför sig att han om fem år är ute och jagar och spelar golf.

Fönstertillverkning hos Älvdalsfönster.

Fönstertillverkning hos Älvdalsfönster.

Vi kommer in på ämnet hållbarhet och hur de arbetar med det. Med skogen som råvara och 120-åriga stamblock så gäller det att få ut så mycket som möjligt samt ta vara på den spill som blir i form av spån. Spånet eldar de på plats vilket gör att de är självförsörjande på värme och ventilation. Produkterna är CE-certifierade, vilket innebär att de uppfyller de hälso-, miljö- och säkerhetskrav som EU ställer på produkten, och timret de köper in kommer från skog som är PEFC-certifierat som hållbart skogsbruk.

VD:n Jimmy Qvicker visar upp fönster tillverkade i fabriken.

VD:n Jimmy Qvicker visar upp fönster som har tillverkats i fabriken.

Som företag med starka anor i Älvdalen så har de ett naturligt nära samarbete med många lokala företag och med kommunen. De har bland annat haft personal som börjat sin tid på företaget genom arbetsträning som sedan övergått till en anställning. De välkomnar också samtal från elever i grundskola och gymnasium som kan få göra sin praktik på företaget. Men det är viktigt att det kan genomföras säkert då verkstadsgolvet är en arbetsmiljö som man ska ha stor respekt för.

Anställd med jacka och keps från Älvdalsfönster.

Anställd med jacka och keps från Älvdalsfönster.

När det kommer till ämnet vad man kan göra från kommunens sida för att skapa ett bättre lokalt företagsklimat, så är både Jimmy och Erik tydliga med att VA-taxan slår väldigt hårt. De har en förhållandevis liten förbrukning men behöver på grund av ytan betala motsvarande 15 lägenhetsavgifter, vilket har ökat deras VA-avgift från cirka 30.000 kr per år till cirka 100.000 kr per år. Pengar som de gärna investerat på annat i sin verksamhetsutveckling.

Vi avslutar samtalet med att berätta om möjligheten att på olika vis delta i samverkan mellan skola och näringsliv samt övriga samverkansplattformar som näringslivsfrukost, företagarkonferensen som äger rum 10-11 november och samrådsmöten mellan kommun och näringsliv i Älvdalens kommun.

Vi önskar Älvdalsfönster fortsatt framgångsrika år framöver och tackar för att vi fick hälsa på.

Senast uppdaterad: 20 september 2023