Företagsbesök hos Lambertsson i Idre

Publicerad: 1 september 2023 Uppdaterad: 5 september 2023

Solen hade precis värmt sig igenom morgondimman när vi kliver ur bilen på industriområdet i Idre den 29 augusti hos nyetablerade Lambertsson. Det är jag, Daniel Nilsson samordnare skola näringsliv, och kommunstyrelsens ordförande Peter Egardt som stämt träff med personalen för att lyssna in företagarnas vardag samt hur deras resa och kontakt med kommunen varit i samband med etableringen.

John Cristoferson, teamchef för Lambertsson i Dalarna, tillsammans med Alexander Säll och My Jansson som jobbar på Lambertsson i Idre.

John Cristoferson, teamchef för Lambertsson i Dalarna, tillsammans med Alexander Säll och My Jansson som jobbar på Lambertsson i Idre. Foto: Daniel Nilsson.

John Cristoferson, teamchef för Lambertsson i Dalarna, välkomnar oss ute på den stora innergården som kantas av allehanda maskiner, byggbodar, verktyg med mera som hyrs ut till företag i bygg- och anläggningsbranschen. På plats i Idre arbetar Alexander Säll som är uppväxt och bor i Särna samt My Jansson som flyttat till Idre från Sveg. Vi kliver in i butiken och kontoret som består av anpassningsbara bodar. Dessa bodar hyrs ut till företag som använder dem som allt från redskapsbod till boende för personal. Vi fikar och samtalar kring den första tiden på plats i Idre.

Lambertsson öppnade i Idre 2022

Lambertsson ägs av Peab och är en av Skandinaviens största uthyrare och tjänsteleverantörer inom bygg- och industrilösningar. 2019 etablerade dem sig i Sälen där de idag har sex platsanställda och 2022 öppnade de i Idre där My och Alexander nu arbetar. De tycker båda att det ser bra ut i orderböckerna för det här året sedan återstår det att se hur konjunkturen påverkas under nästa år.

My Jansson, John Cristoferson och Alexander Säll i Lambertssons lokaler i Idre..

My Jansson, John Cristoferson och Alexander Säll i Lambertssons lokaler i Idre. Foto: Daniel Nilsson.

En affärsidé byggd på cirkulär ekonomi

Som specialister på uthyrning av maskiner och verktyg jobbar Lambertsson med en affärsidé byggd på cirkulär ekonomi. Hållbarhetsfrågan är viktig inom företaget och de försöker anpassa verksamheten till de allt högre krav som ställs på miljövänliga maskiner. Framför allt är det skallkrav från större företag i upphandlingar som driver på utvecklingen även om inte efterfrågan på till exempel elmaskiner i Idre är jättestor än.

Som en del i Peabkoncernen så kan Lambertsson dra nytta av många interna system av till exempel CRM-verktyg, löne- och tidsrapportering med mera. Vi kommer in på jämställdhetsfrågor. Där My berättar om en utveckling med arbetskläder anpassade efter kvinnor. Precis som i övrig verksamhet för butik och handel så handlar försäljningen i grunden om ett positiv kundbemötande, att bygga förtroende som i sin tur genererar en långsiktig relation med kunderna.

Kontakten med Älvdalens kommun under etableringen

Kontakten med Älvdalens kommun har i grunden fungerat bra under etableringsprocessen även om de kunde se en snabbare hantering generellt av bygglov i Malung-Sälens kommun än vad vi i Älvdalen kunde erbjuda. Med mer normala flöden på antal bygglovsärenden så är vi nu i Älvdalen ikapp den de ärenden som byggdes upp under den mest intensiva byggperioden under pandemin. Nyanställningar i kombination med inhyrda konsulter gör att kunder nu kan förvänta sig att vi med god marginal hanterar ett bygglovsärende inom de 10 veckorna som sökande ska få startbesked.

Vi sammanfattar mötet och kan glädjande konstatera att det råder en positiv framtidstro hos den unga personalstyrkan och vi önskar stort lycka till med den fortsatta verksamhetsutvecklingen.

Senast uppdaterad: 5 september 2023