Företagsbesök hos PeRo i Särna AB

Publicerad: 7 juni 2023

Näringsliv Älvdalen har besökt Per och Roger på PeRo i Särna AB. Vännerna som började sommarjobba med torvbrytning för cirka 20 år sedan har nu ett företag tillsammans som omsätter nära 80 miljoner kronor. Verksamheten handlar mest om markentreprenad men du kan också få hjälp med tjänster inom billackering, plåtslageri, blästring och däckbyten med mera.

Per och Roger på PeRo i Särna AB.

Företagsbesök hos Per och Roger på PeRo i Särna AB.

Det ena har gett det andra, säger Roger Mörk, som tillsammans med Per Blomqvist äger och driver företaget.

Näringslivssamordnare Daniel Nilsson sitter tillsammans med kommunalrådet Peter Egardt vid fikabordet hos Per och Roger vid deras kontor i Särna. Per var duktig billackerare och Roger kunde skruva med de flesta motorer så när de efter sommarjobbet med torvbrytning behövde något att göra vintertid så slog de ihop sina påsar till PeRo i Särna AB.

Vartefter efterfrågan av deras tjänster ökade så anställdes fler och fler. 2009 tog fiberentreprenadarbeten fart vilket lyfte företaget till nästa nivå. Besöksnäringens utveckling de senaste åren, som lett till byggnationer av nya vägar och markbearbetning för nya fritidshus, har öppnat upp nya möjligheter som företaget verkligen tagit vara på.

Under 2022 öppnade man upp en ny egen bergtäkt norr om Idre där företagets egna maskiner, personal och lastbilar producerar och levererar grus i alla dess varianter. Det har bidragit starkt till att företaget de senaste två åren gått från en omsättning på 28 miljoner till nästa 80 miljoner kronor. De har idag 23 st heltidsanställda plus ett antal deltidsanställda.

Under 2024 planerar vi för att fira 20 års jubileum, säger Per.

Samtalet kommer in på hur företaget jobbar med hållbarhetsfrågor från olika perspektiv. Per berättar bland annat om företagets nyinköpta stenkross som med samma bränsleförbrukning som de äldre är dubbelt så effektiv. De tittar på möjligheten att driva krossarna i bergtäkten på el. De ser gärna att fler kvinnor skulle börja hos dem. Inte minst för forskning som visar på mindre slitage och bränsleförbrukning på maskinerna bland kvinnliga förare.

Vi pratar vidare om kommunala upphandlingar där företaget är duktiga på att vara med och lämna anbud. Vidare diskuterar vi möjligheter i samverkan med grundskola, gymnasiet och vuxenutbildning. Det är något som företaget jobbar aktivt med.

Innan vi skiljs åt efter cirka två timmar har vi hunnit beröra det mesta inom samhällsutveckling i Särna, vilket inte är så konstigt när kommunen träffar näringslivets största privata arbetsgivare i Särna.

Vi önskar Per och Roger med personal fortsatt lycka till med verksamheten och ser fram emot att från kommunens sida skapa ännu bättre förutsättningar för att driva och utveckla företag i hela Älvdalens kommun.

Senast uppdaterad: 7 juni 2023