Prova på vårdyrket

För dig som inte har någon tidigare kunskap eller erfarenhet av att arbeta inom vård och omsorg ger Älvdalens kommun dig nu en möjlighet att få inblick i yrket. Detta genom att du kan prova på arbetet som vårdbiträde under 1-2 praktikdagar med lön.

Ung sköterska ger äldre brukare en kopp kaffe.

Under praktikdagarna kommer du att få gå med en erfaren handledare som ger dig en inblick i vård- och omsorgsarbetet. Du kan praktisera 1-2 dagar fördelat på max 15 arbetstimmar. Efter dina praktikdagar följer du upp arbetet och dina frågeställningar med enhetschefen för bemanningscentrum. Efter denna inblick och uppföljning kan du sedan själv ta ställning om du är intresserad av att sommarvikariera inom Älvdalens kommuns vård och omsorg Länk till annan webbplats..

Ålderskrav och sekretess

Kravet är att du har fyllt 18 år. Viktigt att notera är att under praktik, provjobb eller arbete inom vård och omsorg gäller sekretess. Sekretessen regleras i lag genom Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Länk till annan webbplats. och gäller även efter avslutat uppdrag (alltid och för alltid).

Lön och ersättning vid obekväma arbetstider

Du har avtalsenlig lön när du går med din handledare. Timlönen är 122,50 kronor. I de fall då praktiken utförs på kvällar eller helger utbetalas även ersättning för arbete vid obekväma arbetstider, så kallad ob-ersättning. Praktiken är inte samma sak som en provanställning som kan efterfölja en rekryteringsprocess och den ersätter inte en introduktion.

Registrera ditt personkonto hos Nordea

Älvdalens kommun har Nordea som utbetalande bank, så för att lönen ska komma in på kontot behöver ditt personkonto finnas registrerat i Nordeas kontoregister. För att registrera ditt konto besöker du Nordeas webbplats Länk till annan webbplats.. Lönen utbetalas den 27:e kalendermånaden efter genomfört provarbete.

Intresserad av att prova på vårdyrket? Kontakta oss!

Om du är nyfiken på yrket och vill få en inblick genom att praktisera tar du kontakt med Carina Eriksson, enhetschef Bemanningsenheten i Älvdalen, via mejl.

Tidigare kunskap och erfarenhet?

Om du har kunskap och erfarenhet av yrket sedan tidigare och vill vara en del av vår verksamhet kan du ansöka om att vikariera hos oss direkt!

Senast uppdaterad: 31 maj 2024