Insatser för dig som inte har sysselsättning

Ett av våra mål är att hjälpa dig som kommuninvånare att bli delaktig i arbetslivet utifrån din egen förmåga, och att du ska kunna försörja dig själv. Våra insatser riktar sig till dig som är mellan 16‑64 år.

Mottagningsteam och KAA

Behöver du stöd och hjälp för att komma tillbaka till arbetslivet, eller till någon annan anpassad sysselsättning, kan du kontakta våra arbetscoacher. Beroende på vilken hjälp du behöver kan de lotsa dig vidare eller boka in dig på ett första möte med Mottagningsteamet - en dörr in.

Är du mellan 16-20 år och har hoppat av skolan, eller har ofullständiga gymnasiebetyg kan du bli kontaktad av en arbetscoach för att få hjälp och stöd. Det ingår i något som kallas Kommunalt aktivitetsansvar, KAA.

Mottagningsteamet är ett samarbete mellan olika myndigheter. Teamet är till för dig mellan 16–64 år som står utanför arbetsmarknaden och som behöver hjälp att hitta en väg till egen försörjning. Syftet är att du inte ska behöva kontakta olika myndigheter vid flera olika tillfällen utan istället få rätt stöd under ett och samma möte.

Mottagningsteamet samordnas av våra arbetscoacher. I mottagningsteamet ingår personal från

  • Försäkringskassan
  • Arbetsförmedlingen
  • Region Dalarna (Vårdcentral och Psykiatrin)
  • Individ- och familjeomsorgen, Älvdalens kommun
  • Arbete och integration, Älvdalens kommun

Boka ett möte

Du som vill träffa mottagningsteamet En dörr in anmäler ditt intresse för ett möte. Vi kontaktar dig för att boka in en mötestid. Du kan välja var du vill träffa oss, vi finns

  • i Älvdalens kommunhus,  en onsdag i månaden klockan 9.30‑11.30
  • på Särnas vårdcentralen, en onsdag i månaden klockan 9.30-11.30.

Anmäl ditt intresse för ett möte med En dörr in

Genom skollagen har alla kommuner i landet ett ansvar som kallas kommunalt aktivitetsansvar, KAA. Det kommunala aktivitetsansvaret innebär att vi ska kontakta dig som är mellan 16‑20 år och som bor i kommunen om vi får en signal om att du

  • avbrutit dina gymnasiestudier
  • har ofullständiga gymnasiebetyg.

Våra arbetscoacher kontaktar dig inom det kommunala aktivitetsansvaret och erbjuder dig vägledning för att hitta en väg framåt utifrån dina behov och förutsättningar. Denna insats bygger på ett frivilligt deltagande och kan ske både individuellt och i grupp.

Du kan läsa mer om kommunalt aktivitetsansvar Länk till annan webbplats. på Sveriges kommuner och regioners webbplats (skr.se).

Senast uppdaterad: 10 februari 2023