Information om coronaviruset
Läget är allvarligt och nya skärpta allmänna råd gäller för alla som bor och vistas i Dalarna.

Insatser för dig som inte har sysselsättning

Arbete och integration på Älvdalens kommun erbjuder ett antal insatser för dig som inte har någon sysselsättning och är mellan 16-64 år. Syftet är att stötta dig till att komma i egen försörjning. Kommunens övergripande mål är att minska arbetslösheten och öka innanförskapet i Älvdalens Kommun.

Vi erbjuder ett antal aktiviteter som är öppna för alla. Med arbetsmarknadsfrågor jobbar fyra arbetsmarknadscoacher, en handledare och två projektledare. Tillsammans jobbar vi med alla medborgare i kommunen som vill ha stöd och hjälp till sysselsättning och arbete. Vi stöttar dig genom individuell coachning, gruppcoachning, kursverksamhet och stöd vid praktik eller arbetsträning.

Du som är mellan 16–64 år, står utanför arbetsmarknaden och behöver hjälp att hitta en lösning på din situation har möjlighet att träffa mottagningsteamet i "En dörr in". Syftet är att du ska slippa rundgång hos flera myndigheter och istället få rätt stöd av rätt aktör under ett och samma möte.

En dörr in är en samverkan mellan Älvdalens Kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Dalarna (tidigare Landstinget Dalarna).

På dessa möten finns personal från

  • Försäkringskassan
  • Arbetsförmedlingen
  • Region Dalarna (tidigare Landstinget)
  • Individ- och familjeomsorgen, Älvdalens kommun
  • Arbete och integration, Älvdalens kommun

Vi finns i kommunhuset i Älvdalen på onsdagar jämna veckor klockan 13.30‑15.30. En tisdag i månaden finns vi på vårdcentralen i Särna klockan 10.15-12.00.

Anmäl ditt intresse för ett möte med En dörr in

Vi arrangerar med jämna mellanrum kurser i arbetsmarknadskunskap. Kurserna pågår i 2-3 dagar. Syftet med dessa är att du ska få lära dig mer om hur arbetsmarknaden ser ut i kommunen och regionen. Dessutom får du hjälp på plats under kursen med ditt CV och personliga brev.

Vill du veta mer, eller höra när det är dags för nästa kurs? Kontakta Daniel Modigh.

Du som är ute efter att börja arbetsträna eller skaffa en praktikplats kan vända dig till oss. Vi börjar med att du från träffa en av arbetsmarknadscoacherna och berätta vad du vill göra. Utefter det gör vi en plan tillsammans som passar dig.

Vill du komma i kontakt med en av arbetsmarknadscoacherna? Kontakta Ida Heed eller Daniel Modigh.

Genom Skollagen har alla kommuner i landet ett ansvar som kallas ”kommunala aktivitetsansvaret” (KAA). Det betyder att kommunen måste kontakta alla ungdomar i kommunen mellan 16-20 år om kommunen får en signal om att gymnasiestudier avbrutits eller att en ungdom har ofullständiga gymnasiebetyg. Kommunen ska då erbjuda vägledning.

Här hittar du mer information om det kommunala aktivitetsansvaretlänk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 9 september 2020