Inköp, regler och policy

Upphandlingsenheten Mora, Orsa, Älvdalen har ett samordningsansvar för upphandling av varor och tjänster, med syfte att nå rätt kvalitet till lägsta möjliga kostnad.

Upphandlingsenheten Mora, Orsa, Älvdalen har ett ansvar, i nära samarbete med Mora kommun, Orsa kommun, Älvdalens kommun och de kommunala bolagen, att besluta om avtalsområden lämpliga för ramavtal, att upphandling genomförs och att ramavtal tecknas inom beslutade områden.

Respektive verksamhetsområde i Älvdalens kommun ansvarar för sina egna inköp från ramavtal (avrop), direktupphandlingar och att ställa krav i objektupphandlingar.

Senast uppdaterad: 18 juli 2022