Bli leverantör till Älvdalens kommun

Älvdalens kommun vill förbättra möjligheterna för såväl stora som små företag att delta i kommunens upphandlingar. För att öka konkurrensen och underlätta för små och medelstora leverantörer i att delta, ska upphandlingar i möjligaste mån anpassas så att fler kan lämna anbud.

För att kunna bli leverantör till kommunen måste du som leverantör delta i någon av våra offentliga upphandlingar. Under rubriken pågående upphandlingar kan du ta del av vilka upphandlingar som pågår.

Senast uppdaterad: 19 juli 2022