Mat i förskola och skola

God näringsrik mat är en förutsättning för att kunna prestera bra i skolan. Vi arbetar aktivt för att både maten och matstunderna i förskola och skola ska vara så bra som möjligt. Vårt mål är att ge barnen en god och hemlagad måltid.

Välkommen till dagens lunch på Älvdalsskolan

God mat och goda resultat hänger ihop

Vårt mål är att ge barnet cirka 35 procent av dagsintaget av energi. Varje skoldag serverar vi en salladsbuffé med minst fem sorter, hårt bröd och bordsmargarin. Mjölk och vatten som dryck finns att välja på. När vi serverar soppa finns alltid mjukt bröd och pålägg. Kött, korv, potatis och mjukt bröd levereras från lokala leverantörer.

Det är viktigt att äta en bra frukost, frukt eller smörgås till mellanmål och middag på kvällen.

Ta inte med nötter till skolan

Det kan finnas elever på din skola som har allergier så du får inte ha med dig något som innehåller nötter till skolan.

Du kan hitta vår skolmatsmeny snabbt och smidigt i webbappen Mashie. I webbappen kan du bläddra mellan veckor och dagar genom att dra eller klicka med fingret på skärmen.

Webbappen Mashie som Älvdalens kommun använder går inte att ladda ner i Appstore eller Google Play utan du når den så här:

  1. Öppna webbläsaren på din mobil
  2. Klicka här på länk till vald matsedel
    Matsedel för förskolan Länk till annan webbplats.
    Matsedel för skolan Länk till annan webbplats.

  3. Spara som bokmärke eller genväg på hemskärmen

Om du av hälsomässiga, etiska eller religiösa skäl behöver specialkost skall du få det. Du som behöver specialkost ska varje år lämna in en ansökan och, om det behövs, ett läkarintyg för att få en säker hantering av kommunens specialkost. För att ansöka om specialkost fyller du i blanketten och lämnar till kommunens kontaktcenter. Vid förändringar eller frånvaro är det viktigt att du informerar köket och personalen på din skola.

Olika typer av specialkost

1. Ansökan om specialkost vid allergi eller andra matrelaterade symtom.
Om ditt barn inte kan äta gluten, laktos, fisk eller andra livsmedel använder du blanketten nedanför för att ansöka om specialkost. Tillsammans med ansökan ska du även lämna ett intyg från en läkare eller dietist.

Ansökan om specialkost vid allergi eller andra matrelaterade symtom.  , 169.8 kB.

2. Ansökan om specialkost vid religösa eller etiska skäl.
Om ditt barn behöver fläskfri, blodfri, inälvsfri eller vegetarisk kost använder du blanketten nedanför för att ansöka om specialkost.

Ansökan om specialkost vid religösa eller etiska skäl , 290.8 kB.

3. Ansökan om behovsanpassad kost.
Om ditt barn behöver behovsanpassad kost på grund av selektivt ätande eller liknande använder du blanketten nedanför för att ansöka om specialkost. Ansökan ska intygas av skolans elevhälsogrupp, behandlande läkare eller dietist.

Ansökan om behovsanpassade måltider , 177.1 kB.

Syfte
Kostpolicyn beskriver Älvdalens kommuns vision kring den mat som produceras och serveras i kommunens verksamheter. Syftet med policyn är att säkerställa matens kvalitet på alla plan.

Vision
Maten vi äter har stor betydelse för hälsa och välbefinnande. Maten som serveras i Älvdalens kommuns verksamheter ska hålla en hög kvalitet. Vi ska känna stolthet över den mat som serveras. Kommunen ska också ta ansvar för att hänsyn tas till etisk djurhållning och miljö.

God och näringsriktig mat i trevlig miljö
Näringsriktig mat bidrar till en god hälsa. Kommunens mat ska vara anpassad efter Livsmedelsverkets rekommendationer samt följa Skollagens krav på en näringsriktig skolmåltid. Maten ska vara tilltalande både gällande smak, doft och utseende. Den ska serveras i en trevlig och lugn miljö. Maten som serveras i Älvdalens kommun ska tillgodose individens behov så långt det är möjligt inom ramarna för kommunens kostpolicy. Det gäller till exempel rekommenderade tider för nattfasta och servering av skollunch.

Djurhållning
Vi ska i alla våra processer värna om att djur som producerar eller blir till livsmedel tas hand om enligt samma standard som svensk djurskyddslagstiftning.

Klimatsmart mat
Älvdalens kommuns ekologiska fotavtryck ska vara så litet som möjligt. Med
ekologiskt fotavtryck avses hur stort koldioxidutsläpp en person eller en organisation ger upphov till. För att minska transporter ska livsmedelsupphandlingar utformas så att lokala livsmedelsproducenter i kommunen och Dalarna ges möjlighet att lämna anbud och konkurrera på lika villkor som större producenter. Kommunen ska också sträva efter att transporter mellan kommunens verksamheter är så effektiva och miljösmarta som
möjligt. Hänsyn till transporter, miljö och utsläpp av växthusgaser ska också tas vid utformning av livsmedelsupphandling. Älvdalens kommun ska successivt öka andelen ekologiska livsmedel.

Specialkost
Den som av hälsomässiga, etiska eller religiösa skäl behöver specialkost skall få det. Med etiska skäl avses val att äta vegetarisk mat. Kommunen erbjuder lakto-ovo-vegetarisk mat. Alla personer i behov av specialkost skall årligen lämna in ett
specialkostintyg och i förekommande fall ett kompletterande läkarintyg för att få en säker hantering av kommunens specialkost.

Vidareutbildning och kunskap
Alla som på något sätt jobbar med mat i Älvdalens kommun ska regelbundet erbjudas vidareutbildning för att säkerställa kunskapsnivå och kompetens.

Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-07, § 7

EU-logga med texten: Skolmjölken som vi serverar finansieras delvis av Europeiska garantifonden för jordbruket
Senast uppdaterad: 15 september 2021