Idre och Sälen fortsatt godkända som hållbarhetsmärkta destinationer

Publicerad: 22 mars 2023

Idre/Grövelsjön och Sälenfjällen var 2016–2018 piloter för norska standarden ”Bærekraftig reisemål” (Sustainable destination) som säkrar att destinationen bedriver sitt hållbarhetsarbete på ett systematiskt sätt. Under 2021–2022 har en ny genomgång av samtliga 104 indikatorer som ingår i certifieringen visat på framsteg och nu godkänts.

Logotyp, Bärkraftigt resmål. Lokalt engagemang i ett långt perspektive.

”Bærekraftig reisemål” (Sustainable destination) är en kvalitetsmärkning för destinationer. I dagsläget finns bara ett fåtal certifieringar av hela destinationer i Sverige, där Idre och Sälen var först i Sverige med destinationscertifiering 2018. I Norge däremot finns idag 34 godkända destinationer och ytterligare 19 destinationer är på gång. Trysil som varit pilot för certifieringen blev omcertifierade för tredje gången i höstas och Femund-Engerdal för andra gången.

Peter Egardt, kommunstyrelsens ordförande i Älvdalens kommun kommenterar certifieringen:

Vi är mycket stolta över att åter igen få märkningen Bärkraftigt resmål. Utmärkelsen visar inte bara att vi är hållbara resmål utan också att vi har utvecklats ytterligare i positiv riktning!

Vid certifieringen 2018 fick Idre 87,12 procent poäng av maxpoäng av indikatorerna och Sälen 89,58 procent och den nya märkningen gav en höjning till 93,38 procent i Idre och 89,99 procent i Sälen. Det visar på att destinationerna tagit sitt ansvar och utvecklats i en positiv riktning sedan föregående certifiering.

Hans Unander, kommunstyrelsens ordförande i Malung-Sälens kommun:

Det här är en del av resultatet att vi har ett bra samarbete med Älvdalens kommun samt med våra norska grannar Trysil och Engerdal. Det här visar ju också att vårt stolta samarbete skapar nya förutsättningar och möjligheter. Att vi nu återigen får märkningen Bärkraftigt Resmål gör ju också att vi blir ännu mer attraktiva som resmål.

”Merket for Bærekraftig reisemål” har utvecklats av Innovasjon Norge och är ett verktyg för turistorter och regioner att långsiktigt jobba för en hållbar destinationsutveckling.”

Att inneha märkningen Sustainable Destination ger till exempel destinationen en internationell konkurrensfördel, möjligheter till bättre lönsamhet, bättre samverkan och sammanhållning, bättre bevarande av naturen som används för turistiska aktiviteter, fler enskilda företag som miljöcertifierar sina företag samt ett verktyg hur man kan arbeta för att bli mer hållbar.

Märkningen revideras vart tredje år, för att bli godkänd igen förutsätter märkningen att man visar positiv utveckling som bland annat stäms av genom en årlig hållbarhetsrapport. Man har även i båda kommunerna antagit en handlingsplan där man lyfter fram vad som behöver åtgärdas för att skapa denna utveckling.

Norsk processmodell

Märkningen bygger på en internationell standard (GSTC-Destination) som sätter tydliga krav på destinationers förmåga när det gäller hållbar utveckling. GSTC står för Global Sustainable Tourism Council är ett turistiskt råd som instiftats av FN och har instiftat standarden.

Märkningen förutsätter att destinationen tar till vara ett övergripande ansvar som destination, ansvar för natur, kultur, miljö, sociala värden samt ekonomisk hållbarhet. Hållbarhetsarbetet sker i samverkan mellan kommuner, destinationsbolag, företag och övriga aktörer på olika sätt. Även dialog sker genom enkäter besökare och invånare som fångar in deras intressen, vilket är en viktig del av certifieringen, säger Jenny Back och Carina Sisell som gjort översyn över samtliga indikatorer inför certifieringen av båda destinationerna.

För mer information om certifieringen:

Om SITE

  • Sälen, Idre, Trysil och Engerdal är de fyra kommunerna som samarbetar i olika projekt inom SITE-destinationen (Trysil och Engerdal är grannkommuner på norsk sida).
  • SITE-samarbetet startade 2010 och har delfinansierats av EU genom Interreg samt regionala aktörer både i Dalarna och Innlandet.
  • I SITE II projektet var målsättningen att samtliga kommuner i SITE-destinationen certifieras som Bærekraftig Reisemål genom den norska certifieringsmodellen som Innovation Norge förvaltar.
  • I SITE III jobbade man vidare, för att bland annat, bli ännu mer hållbara genom olika insatser och att alla fyra destinationerna certifierades igen är ett bevis på det.

För mer information om SITE:

För ytterligare information:

Stefan Linde, kommundirektör Älvdalens kommun,
stefan.linde@alvdalen.se, 0251-312 01

Christina Holback, kommunchef Malung-Sälens kommun,
christina.holback@malung-salen.se, 0280-181 32

SITE Destination logo
Logo interreg Sverige-Norge
Senast uppdaterad: 22 mars 2023